Skip to main content

02 10 2023 uczestnicy wycieczki z klasy IVA (wych. P. Małgorzata Dziuba) pod opieką p. Pawła Szymona Skworody (nauczyciel wos i historii) wzięli udział w grze edukacyjnej. Nasi uczniowie mogli wykazać się wiedzą i zaangażowaniem starając się uchwalić akt prawny w Parlamencie Europejskim. Jest możliwe dzięki temu, że Parlament Europejski otworzył mniejsze centra dla zwiedzających w państwach członkowskich, aby przybliżyć Parlament do obywateli. Planuje się utworzenie takiego centrum w każdym państwie członkowskim. Celem tych wystaw pod nazwą „Europa Experience” jest przybliżenie Europy obywatelom, poinformowanie ich oraz zachęcenie ich do zaangażowania w sprawy UE. W Warszawie centrum mieści się przy ul. Jasnej 14/16a obok stacji metra Świętokrzyska.

Grupa naszej młodzieży, podzielona na 4 zespoły (partie polityczne reprezentujące obywateli UE) mogła dowiedzieć się, w jaki sposób podejmowane są decyzje na szczeblu UE, wskakując w buty europosła w grze fabularnej. Przez dwie godziny, które minęły niemal niezauważalnie, uczestnicy pełnili rolę posłów do Parlamentu Europejskiego, dyskutując, negocjując i głosując nad dwiema Dyrektywami UE. Odnieśli przy tym pełny sukces! Najlepszym podsumowaniem tych zajęć był komentarz jednego z naszych uczniów: „Ci, którzy nie byli mogą żałować!”.

Opracował p. Paweł Szymon Skworoda.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)