Dyrekcja

Artykuł
dyrektor

Kamil Kujawa

przyjmuje rodziców i uczniów po umówieniu spotkania poprzez sekretariat szkoły.

Kontakt bezpośredni:

E-mail: kkujawa@eduwarszawa.pl

Artykuł
wicedyrektor

Aneta Brzozowska

Kontakt bezpośredni:

E-mail: a.brzozowska@eduwarszawa.pl

Tel. 22 844 00 85  wew. 18

Artykuł
wicedyrektor

Elżbieta Fatyga

Kontakt bezpośredni:

E-mail: e.fatyga@eduwarszawa.pl

Tel. 22 844 00 85  wew. 21