Zespół Pedagogiczno - Psychologiczny

Pedagog szkolny

Katarzyna Szarzyńska
pokój nr 45, II p.
telefon:  22 844 00 85 w. 19

Poniedziałek     9:00 – 12:00
Wtorek               9:00 – 15:30
Środa                  11:30 – 16:15 – indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego
Czwartek            9:00 – 15:30
Piątek                 9:00 – 14:00

 


Pedagog specjalny

Monika Szmigiel
pokój nr 44, II p.
telefon: 22 844 00 85 w. 14

Wtorek            11:00 – 14:00
Środa               8:00 – 12:00

Czwartek         9:30 – 13:30
Piątek              11:00 – 15:00

 

Psycholog szkolny

Monika Maciejewska
pokój nr 4, parter
telefon:  22 844 00 85 

Poniedziałek     8.00 – 13:30
Środa                  8.00 – 13:30
Piątek                 8.00 – 13:30

 

Rewalidacja

Milena Wierzbicka-Wąs
pokój nr 3 (parter)
telefon:  22 844 00 85 

Godziny spotkań są ustalane indywidualnie z uczniem

W czasie nauki zdalnej


Pedagog szkolny pełni dyżury na TEAMS

poniedziałek 8:00 – 11:00
wtorek-piątek 8:00-11:00 i 15:00-17:00

Psycholog szkolny pełni dyżury na TEAMS
wtorek 16:00 – 20:00
środa 15:00-21:00

Psycholog PP-P nr 7

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 w Warszawie.
W ramach współpracy w siedzibie XLIII Liceum Ogólnokształcącego dyżur pełni psycholog z poradni.

Aleksandra Liziniewicz-Banaszek
pokój nr 44 , II p.

druga i czwarta środa miesiąca
w godz. 8.00 – 12.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
ul. Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa
e-mail: poradnia@ppp7.pl
tel/fax: 22 849 99 98
tel/fax: 22 849 98 03
tel. kom.: 519 831 523

 

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wsparcie, psychoedukacja oraz znalezienie kilku realnych, dostępnych wspomaganemu rozwiązań, które będzie on gotowy wprowadzić w życie.

 

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

diagnozę:

 • rozpoznawanie potrzeb uczniów (ankiety skierowane do uczniów i rodziców), w tym
  diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz
  wspieranie mocnych stron uczniów

pomoc indywidualną uczniowi:

 • indywidualne spotkania terapeutyczne
 • pomoc młodzieży z różnymi problemami (emocjonalnymi, społecznymi)
 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce
 • pomoc uczniom mającym specyficzne trudności w nauce
 • pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi (w tym osobom przewlekle chorym)
 • pomoc uczniom w rozpoznawaniu swoich mocnych stron
 • wspieranie rozwoju uczniów
 • pomoc uczniom zdolnym (m.in. stypendia motywujące)

zajęcia w klasach:

 • zajęcia adaptacyjno – integracyjne
 • zajęcia edukacyjne dotyczące poprawy relacji z otoczeniem (rozwiązywanie konfliktów, poprawa komunikacji interpersonalnej)

profilaktykę:

 • w ramach programu zdrowotnego profilaktycznego przeprowadzane są zajęcia dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych oraz uzależnień od nikotyny i narkotyków
 • przy współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzane są zajęcia: „Zachowania ryzykowne”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”

doradztwo zawodowe – pomoc uczniom w wyborze zawodu i dalszej nauki:

 • zajęcia w klasach
 • spotkania indywidualne (rozmowy doradcze)
 • przeprowadzanie testów w kierunku zainteresowań zawodowych

opiekę socjalną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej:

 • stypendia szkolne, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna
 • bezpłatne obiady w szkole

podejmowanie działań interwencyjnych, mediacyjnych, negocjacyjnych – w sytuacjach o podłożu
wychowawczym pomiędzy:

 • uczniem a uczniem
 • uczniem a nauczycielem.

 

Warto odwiedzić:

UNIWERSYTET DLA RODZICÓW

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
https://www.sppp-udr.org/