Zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Pedagog szkolny

Elżbieta Jankowska

pokój nr 45, II p.
telefon:  22 844 00 85 wew. 23

Poniedziałek 14:00 – 17:00
Wtorek  8:00 – 16:30
Środa 14:00 – 16:00
Czwartek —————
Piątek 13:00 – 15:30

 

Pedagog specjalny

Milena Wierzbicka – Wąs

pokój nr 45, II p.
telefon:  22 844 00 85 wew. 14

Poniedziałek 10:30 – 17:30
Wtorek 7:30 – 10:00
Środa 8:00 – 10:30
Czwartek 8:00 – 14:30
Piątek 11:00 – 14:00

 

Psycholog szkolny

Monika Maciejewska

pokój nr 4, parter
telefon:  22 844 00 85 wew. 19

Poniedziałek 8:45 – 13:00
Wtorek 8:45 – 13:00
Środa 8:45 – 14:45
Czwartek 8:45 – 13:00
Piątek 8:45 – 12:00

 

Doradca zawodowy

Ewa Kaczmarczyk

pokój nr 44, II p.
telefon:  22 844 00 85 wew. 23

Wtorek 10:00 – 12:00

Szkoła współpracuje z Rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

ul. Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa

e-mail: poradnia@ppp7.pl

strona internetowa: www.ppp7.pl

tel/fax: 22 849 99 98

tel/fax: 22 849 98 03

tel. kom.: 519 831 523

 

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wsparcie, psychoedukacja oraz znalezienie kilku realnych, dostępnych wspomaganemu rozwiązań, które będzie on gotowy wprowadzić w życie.

 

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

diagnozę:

 • rozpoznawanie potrzeb uczniów (ankiety skierowane do uczniów i rodziców), w tym
  diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz
  wspieranie mocnych stron uczniów

pomoc indywidualną uczniowi:

 • indywidualne spotkania terapeutyczne
 • pomoc młodzieży z różnymi problemami (emocjonalnymi, społecznymi)
 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce
 • pomoc uczniom mającym specyficzne trudności w nauce
 • pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi (w tym osobom przewlekle chorym)
 • pomoc uczniom w rozpoznawaniu swoich mocnych stron
 • wspieranie rozwoju uczniów
 • pomoc uczniom zdolnym (m.in. stypendia motywujące)

zajęcia w klasach:

 • zajęcia adaptacyjno – integracyjne
 • zajęcia edukacyjne dotyczące poprawy relacji z otoczeniem (rozwiązywanie konfliktów, poprawa komunikacji interpersonalnej)

profilaktykę:

 • w ramach programu zdrowotnego profilaktycznego przeprowadzane są zajęcia dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych oraz uzależnień od nikotyny i narkotyków
 • przy współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzane są zajęcia: „Zachowania ryzykowne”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”

doradztwo zawodowe – pomoc uczniom w wyborze zawodu i dalszej nauki:

 • zajęcia w klasach
 • spotkania indywidualne (rozmowy doradcze)
 • przeprowadzanie testów w kierunku zainteresowań zawodowych

opiekę socjalną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej:

 • stypendia szkolne, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna
 • bezpłatne obiady w szkole

podejmowanie działań interwencyjnych, mediacyjnych, negocjacyjnych – w sytuacjach o podłożu
wychowawczym pomiędzy:

 • uczniem a uczniem
 • uczniem a nauczycielem.

 

Warto odwiedzić:

UNIWERSYTET DLA RODZICÓW

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
www.sppp-udr.org/