Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne jednakże rodzice, którzy decydują się na nieobjęcie dziecka ubezpieczeniem muszą mieść świadomość, że w razie wypadku nie będzie im przysługiwało żadne świadczenie ze strony szkoły i ubezpieczyciela. Dodatkowo w przypadku organizowania imprez turystycznych organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW w ramach zawartej ze szkołą umowy o świadczenie usług turystycznych.

Uczniów XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie ubezpiecza COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP. Szczegółowe informacje o szkolnym ubezpieczeniu NNW znajdą Państwo pod adresem www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne.

Cena ubezpieczenia grupowego za cały rok szkolny 2021/2022 wynosi 45,00 zł.

W sprawach dotyczących zgłoszeń zdarzeń losowych prosimy o kontakt z administracją szkoły, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat procedur i warunków umowy ubezpieczenia.

Poniżej znajdziesz dokumenty ubezpieczeniowe:

 

Pomocne linki:

Kontakt
Administracja