Współpraca

Współpraca z Uczelniami

Obecnie XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
na mocy zawartych porozumień
współpracuje z:

Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

www.uth.edu.pl

logo uth

Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie (dawniej WSFIZ)

www.vizja.pl

logo aeh