Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący
Rafał Skrzypek
e-mail: marek.kwasnik@gmail.com

Wiceprzewodniczący
Marzena Jędrzejewska

Skarbnik
Grażyna Mackiewicz

Sekretarz
Joanna Kowalczyk

<Spotkania Rady Rodziców odbywają się w dniach zebrań z rodzicami oraz w dni uzgodnione z dyrektorem szkoły>

 

Wpłaty na Radę Rodziców wspomagają finansowanie działań na rzecz szkoły

Rada Rodziców przy XLIII Liceum Ogólnokształcącym

21 1240 6410 1111 0000 4600 1072
tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia, klasa

Dziękujemy za okazane wsparcie!