Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący
Rafał Skrzypek
e-mail: zuluspl@gmail.com

Wiceprzewodniczący
Łukasz Bojanowski

Skarbnik
Grażyna Mackiewicz

Sekretarz
Joanna Kowalczyk

(Spotkania Rady Rodziców odbywają się w dniach zebrań z rodzicami oraz w dni uzgodnione z dyrektorem szkoły)

 

Wpłaty na Radę Rodziców

wspomagają finansowanie działań na rzecz młodzieży

Rada Rodziców przy XLIII Liceum Ogólnokształcącym

21 1240 6410 1111 0000 4600 1072
tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia, klasa

SUBKONTA

 

************************

11 1240 6218 1111 0011 3957 6800

Studniówka – w tytule proszę wpisać: Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę

 

************************
30 1240 6218 1111 0011 3957 6943 

Wycieczki – w tytule proszę wpisać: Imię i Nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę wycieczki podaną przez nauczyciela

 

Dziękujemy za okazane wsparcie!

Regulamin Rady Rodziców (739 pobrań )