Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący
Marek Kwaśnik
e-mail: marek.kwasnik@gmail.com

Wiceprzewodniczący
Rafał Skrzypek

Skarbnik
Grażyna Mackiewicz

Sekretarz
Joanna Kowalczyk

Spotkania Rady Rodziców odbywają się w dniach zebrań z rodzicami.

 

Wpłaty na Radę Rodziców:

Rada Rodziców przy XLIII Liceum Ogólnokształcącym

21 1240 6410 1111 0000 4600 1072
tytułem: darowizna, imię i nazwisko ucznia, klasa