Kalendarz zebrań

Zebrania z rodzicami

 

5 września 2022 (poniedziałek) Zebranie organizacyjne

 

7 listopada 2022 (poniedziałek) Zebranie informacyjne

 

19 grudnia 2022 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen śródrocznych (niedostatecznych i nieklasyfikowań)
27 marca  2023 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen rocznych ( niedostatecznych i nieklasyfikowań) w klasach 4
15 maja 2023 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen rocznych (niedostatecznych i nieklasyfikowań) w klasach 1-3

Godzina zebrania zostanie podana przez wychowawcę klasy na tydzień przed zebraniem.

Zobacz również:
Kalendarz roku szkolnego