Kalendarz zebrań

Zebrania z rodzicami

 

5 września 2022 (poniedziałek) Zebranie organizacyjne

 

7 listopada 2022 (poniedziałek) Zebranie informacyjne

 

19 grudnia 2022 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych niedostatecznych i nieklasyfikowań
3 kwietnia  2023 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen rocznych ( niedostatecznych i nieklasyfikowań) w klasach 4
5 czerwca 2023 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen rocznych (niedostatecznych i nieklasyfikowań) w klasach 1-3

Godzina zebrania zostanie podana przez wychowawcę klasy na tydzień przed zebraniem.

Zobacz również:
Kalendarz roku szkolnego