Kalendarz zebrań

Zebrania z rodzicami

6 września 2021 (poniedziałek) Zebranie organizacyjne
20 grudnia 2021 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen śródrocznych
28 marca 2021 (poniedziałek) Zebranie dot. ocen przewidywanych i nieklasyfikowań w klasach 3 po gimnazjum.
Zebranie informacyjne dla pozostałych klas
23 maja  2022 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen śródrocznych i egzaminach nieklasyfikowań w klasach 1-3 po szkole podstawowej

Zobacz również:
Kalendarz roku szkolnego