Kalendarz zebrań

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 

11 września 2023 (poniedziałek)

Zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 1 i 4

 

18 września 2023 (poniedziałek)

 

Zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 2 i 3

27 września 2023 (środa)

 

Zebranie Rady Rodziców i przedstawicieli trójek klasowych godz. 18:00
13 listopada 2023 (poniedziałek)

Zebranie informacyjne rodziców uczniów klas 1-4

 

11 grudnia 2023 (poniedziałek)

 

Zebranie dot. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem klasy 1-4

18 marca  2024 (poniedziałek)

 

Zebranie dot. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem klasy 4

13 maja 2024 (poniedziałek)

 

Zebranie dot. zagrożeń lub nieklasyfikowaniem klasy 1-3

Godzina zebrania zostanie podana przez wychowawcę klasy na tydzień przed zebraniem.

Zobacz również:
Kalendarz roku szkolnego