Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU

Patrycja Soliwodzka

WICEPRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU 

Kalina Brodowska

SEKRETARZ SAMORZĄDU

Aleksandra Tyszka 


OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

Filip Chełmicki

Katarzyna Goliszewska – Szadura

Sylwia Świechowska

Znajdź nas na Instagramie: su.kazik

Znajdź nas na TikToku: lokazik43

 

Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły, powołanym na mocy art. 85 Ustawy prawo oświatowe Dz. U. 2021 poz. 1082 t.j. a jego kompetencje zostały określone w Statucie szkoły w rozdziale 3 w §21 oraz w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole, inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami.

Chcesz wiedzieć więcej na temat samorządności uczniowskiej?

Kliknij