Samorząd uczniowski

svg+xml;charset=utf
Opiekun samorządu

p. Filip Chmielewski

svg+xml;charset=utf
Opiekun samorządu

p. Sylwia Świechowska

svg+xml;charset=utf
Przewodnicząca

Wiktoria Kulik

svg+xml;charset=utf
Wiceprzewodnicząca

Patrycja Soliwodzka

svg+xml;charset=utf
Sekretarz

Name

Znajdź nas na Instagramie: su.kazik

Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły, powołanym na mocy art. 85 Ustawy prawo oświatowe Dz. U. 2021 poz. 1082 t.j. a jego kompetencje zostały określone w Statucie szkoły w rozdziale 3 w §21 oraz w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole, inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami.

Otwórz poniższy link jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat SU
https://samorzad.ceo.org.pl/materialy/dla-uczniow/czym-jest-samorzad-uczniowski