Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 1 września 2021
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 3 po gimnazjum 29 kwietnia 2022
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas 1-3 po szkole podstawowej 24 czerwca 2022
I  okres w klasach 1-3 po szkole podstawowej  1 września 2021 – 28 stycznia 2022
II okres w klasach 1-3 po szkole podstawowej  14 lutego  2022 – 24 czerwca 2022
I okres w klasach  3 po gimnazjum  1 września 2021 – 28 stycznia 2022
II okres w klasach 3 po gimnazjum  14 lutego 2022 – 29 kwietnia 2022
Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021
Ferie zimowe  31 stycznia 2022 – 13 lutego 2022
Wiosenna przerwa świąteczna  14 kwietnia 2022 – 19 kwietnia 2022
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy

 

11 listopada 2022 (czwartek) Święto Niepodległości
1 stycznia 2022 (sobota) Nowy Rok
6 stycznia 2022 (czwartek) Trzech Króli
1 maja 2022 (niedziela)  Międzynarodowe Święto Pracy
3 maja 2022 (wtorek) Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja 1971
16 czerwca 2022 (czwartek) Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

4 maja 2022 (środa) Egzamin maturalny z języka polskiego
5 maja 2022 (czwartek) Egzamin maturalny z matematyki
6 maja 2022 (piątek) Egzamin maturalny z języka angielskiego
9 maja 2022 (poniedziałek) Egzamin z języka angielskiego rozszerzonego
17 czerwca 2022 (piątek) Dzień po święcie Bożego Ciała
12 listopada 2022 (piątek)  Dzień po święcie Niepodległości
15 października 2022 (piątek) Dzień po Dniu Edukacji Narodowej art. 74 KN

 

Terminy wystawiania nieklasyfikowań oraz przewidywanych ocen niedostatecznych (śródrocznych, rocznych i końcowych) 

Do 17 grudnia 2021

 

wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem Wszystkie klasy
Do 21 stycznia 2022  wystawienie ocen na I okres Wszystkie klasy
Do 25 marca 2022  wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem Klasy 3 (po gimnazjum)
Do 22 kwietnia 2022  wystawienie ocen na II okres Klasy 3 (po gimnazjum)
Do 20 maja 2022  wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem Klasy 1-3 (po szkole podstawowej)
Do 17 czerwca 2022  wystawienie ocen na II okres Klasy 1-3 (po szkole podstawowej)

  

Zebrania Rady Pedagogicznej

1 września 2021 (środa) Organizacja roku szkolnego 2021/2022
13 września 2021 (poniedziałek)  Zebranie dot. spraw bieżących
25 października 2021 (poniedziałek) Zebranie dot. spraw bieżących
13 grudnia 2021 (poniedziałek) Zebranie dot. spraw bieżących
17 stycznia 2022 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen śródrocznych i egzaminów klasyfikacyjnych
24 stycznia 2022 (poniedziałek) Klasyfikacja śródroczna
21 lutego 2022 (poniedziałek) Podsumowanie I okresu nauki
11 kwietnia 2022 (poniedziałek) Zebranie dot. ocen końcowych egzaminów i klasyfikacyjnych klas 3 po gimnazjum
25 kwietnia 2022 (poniedziałek) Klasyfikacja końcowa klas 3 po gimnazjum
13 czerwca 2022 (poniedziałek) Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych
klas 1-3 po szkole podstawowej
20 czerwca 2022 (poniedziałek) Klasyfikacja roczna klas 1-3 po szkole podstawowej
27 czerwca 2022 (poniedziałek) Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

 

Zebrania z rodzicami

6 września 2021 (poniedziałek) Zebranie organizacyjne
20 grudnia 2021 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen śródrocznych
28 marca 2021 (poniedziałek) Zebranie dot. ocen przewidywanych i nieklasyfikowań w klasach 3 po gimnazjum

Zebranie informacyjne dla pozostałych klas

23 maja  2022 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen śródrocznych i egzaminach nieklasyfikowań w klasach 1-3 po szkole podstawowej