Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium 2023/2024

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 4 września 2023
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas 4  26 kwietnia 2024
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas 1-3 21 czerwca 2024
I  okres w klasach 1-4  4 września 2023 – 26 stycznia 2024
II okres w klasach 1-3 29 stycznia  2024 – 21 czerwca 2024
II okres w klasach 4 29 stycznia 2023 – 28 kwietnia 2024
Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2023
Ferie zimowe  15 – 28 stycznia 2024
Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca 2024 – 2 kwietnia 2024
Ferie letnie 22 czerwca 2024 – 31 sierpnia 2024

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy i zajęć dydaktycznych

 

1 listopada 2023 (środa) Wszystkich  Świętych
1 stycznia 2024 (poniedziałek) Nowy Rok
1 maja 2024 (środa)  Międzynarodowe Święto Pracy
3 maja 2024 (piątek) Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja
30 maja 2024 (czwartek) Boże Ciało

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

 

16 października 2023 (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej
2 listopada 2023 (czwartek) Dzień po Wszystkich Świętych
3 listopada 2023 (piątek) Dzień po Wszystkich Świętych
2 maja 2024 (czwartek) Dzień przed świętem Konstytucji 3 Maja
7 maja 2024 (wtorek) Egzamin maturalny z języka polskiego
8 maja 2024 (środa) Egzamin maturalny z matematyki
9 maja 2024 (czwartek) Egzamin maturalny z języka angielskiego
13 maja 2024 (poniedziałek) Egzamin maturalny z języka angielskiego rozszerzonego
31 maja 2024 (piątek) Dzień po święcie Bożego Ciała

 

Terminy wystawiania wystawiania zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem oraz ocen śródrocznych, przewidywanych ocen rocznych, ocen rocznych i ocen końcowych

 

Do 11 grudnia 2023

 

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem – poinformowanie rodziców i uczniów Klasy 1-4
Do 12 stycznia 2024 

 

Wystawienie ocen śródrocznych Klasy 1-4
Do 18 marca 2024 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem – poinformowanie rodziców i uczniów Klasy 4
Do 5 kwietnia 2024 

 

Wystawienie przewidywanych ocen końcowych – poinformowanie rodziców i uczniów Klasy 4
Do 19 kwietnia 2024 

 

Wystawienie ustalonych ocen końcowych Klasy 4
Do 13 maja 2024 

 

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem – poinformowanie rodziców i uczniów Klasy 1-3
Do 3 czerwca 2024 

 

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych – poinformowanie uczniów i rodziców Klasy 1-3
Do 14 czerwca 2024

 

Wystawienie ustalonych ocen rocznych Klasy 1-3

 

  

Zebrania Rady Pedagogicznej

 

31 sierpnia 2023 (czwartek)

 

Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023
1 września 2023 (piątek) Organizacja roku szkolnego 2023/2024
25 września 2023 (poniedziałek) 

 

Zebranie dot. spraw bieżących – program wychowawczo-profilaktyczny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, działalność profilaktyczna szkoły
18 grudnia 2023 (poniedziałek)

 

Zebranie dot. spraw bieżących
29 stycznia 2024 (poniedziałek)

 

Klasyfikacja śródroczna klas 1-4
8 kwietnia 2024 (poniedziałek)

 

Zebranie dot. przewidywanych ocen rocznych uczniów klas 4
22 kwietnia 2024 (poniedziałek)

 

Klasyfikacja końcowa klas 4
3 czerwca 2024 (poniedziałek)

 

Zebranie dot. przewidywanych ocen rocznych uczniów klas 1-3
17 czerwca 2024 (poniedziałek)

 

Klasyfikacja roczna uczniów klas 1-3
24 czerwca 2024 (poniedziałek)

 

Podsumowanie roku szkolnego 2023/2024

 

Zebrania z rodzicami

 

11 września 2024 (poniedziałek) Zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 1 i 4

 

18 września 2024 (poniedziałek) Zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 2 i 3
27 września 2024 (środa) Zebranie Rady Rodziców i przedstawicieli trójek klasowych  godz. 18:00
13 listopada 2023 (poniedziałek) Zebranie informacyjne z rodzicami klas 1-4
11 grudnia 2023 (poniedziałek)

 

Zebranie dot.  zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem  klasy 1-4
18 marca 2024 (poniedziałek)

 

Zebranie dot. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem klasy 4
13 maja 2023 (poniedziałek)

 

Zebranie dot. zagrożeń oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem klasy 1-3