Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 1 września 2022
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i nauki dla klas 4  28 kwietnia 2023
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas 1-3 23 czerwca 2023
I  okres w klasach 1-4  1 września 2022 – 27 stycznia 2023
II okres w klasach 1-3 30 stycznia  2023 – 23 czerwca 2023
II okres w klasach 4 30 stycznia 2023 – 28 kwietnia 2023
Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022
Ferie zimowe  13 lutego 2023 – 26 lutego 2023
Wiosenna przerwa świąteczna  6 kwietnia 2023 – 11 kwietnia 2023
Ferie letnie 23 czerwca 2023 – 31 sierpnia 2023

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy

 

1 listopada 2022 (wtorek) Wszystkich  Świętych
11 listopada 2022 (piątek) Święto Niepodległości
6 stycznia 2023 (piątek) Trzech Króli
1 maja 2023 (poniedziałek)  Międzynarodowe Święto Pracy
3 maja 2023 (środa) Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja
8 czerwca 2023 (czwartek) Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

31 października 2022 (poniedziałek) Dzień przed Wszystkimi Świętymi
2 maja 2023 (wtorek) Dzień przed świętem Konstytucji 3 Maja
4 maja 2023 (czwartek) Egzamin maturalny z języka polskiego
5 maja 2023 (piątek) Egzamin maturalny z języka angielskiego
8 maja 2023 (poniedziałek) Egzamin maturalny z matematyki
9 maja 2023 (wtorek) Egzamin maturalny z języka angielskiego rozszerzonego
9 czerwca 2023 (piątek) Dzień po święcie Bożego Ciała

 

Terminy wystawiania nieklasyfikowań oraz przewidywanych ocen niedostatecznych (śródrocznych, rocznych i końcowych) 

Do 16 grudnia 2022

 

wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych (niedostatecznych i nieklasyfikowań) Klasy 1-4
Do 20 stycznia 2023  wystawienie ocen śródrocznych Wszystkie klasy
Do 24 marca 2023  wystawienie przewidywanych ocen rocznych (niedostatecznych i nieklasyfikowań) Klasy 4
Do 21 kwietnia 2023  wystawienie ocen rocznych Klasy 4
Do 12 maja 2023  wystawienie przewidywanych ocen rocznych (niedostatecznych i nieklasyfikowań) Klasy 1-3
Do 16 czerwca 2023  wystawienie ocen rocznych Klasy 1-3

  

Zebrania Rady Pedagogicznej

31 sierpnia 2022 (środa) Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022, Organizacja roku szkolnego 2022/2023
12 września 2022 (poniedziałek)  Organizacja roku szkolnego 2022/2023, Sprawy bieżące
7 listopada 2022 (poniedziałek) Zebranie dot. spraw bieżących
19 grudnia 2022 (poniedziałek) Zebranie w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych
23 stycznia 2023 (poniedziałek) Klasyfikacja śródroczna
27 marca 2023 (poniedziałek) Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 4
24 kwietnia 2023 (poniedziałek) Klasyfikacja końcowa klas 4
15 maja 2023 (poniedziałek) Zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych
klas 1-3
19 czerwca 2023 (poniedziałek) Klasyfikacja roczna klas 1-3
26 czerwca 2023 (poniedziałek) Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

 

Zebrania z rodzicami

5 września 2022 (poniedziałek) Zebranie organizacyjne

 

7 listopada 2022 (poniedziałek) Zebranie informacyjne

 

19 grudnia 2022 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen śródrocznych (niedostatecznych i nieklasyfikowań)
27 marca  2023 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen końcowych ( niedostatecznych i nieklasyfikowań) w klasach 4
15 maja 2023 (poniedziałek) Zebranie dot. przewidywanych ocen rocznych (niedostatecznych i nieklasyfikowań) w klasach 1-3