Medycyna szkolna

Gabinet pielęgniarki szkolnej

parter pok. nr 5
tel. 22 844 00 85 w. 17

Opieka medyczna nad uczniami XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 będzie sprawowana przez

 

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

 

Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna – lub higienistka szkolna – sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami danej szkoły. Zajmuje się uczniami od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

Pielęgniarka szkolna udziela świadczeń w znajdującym się w szkole gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Jeśli szkoła nie ma takiego gabinetu – w przychodni lub ośrodku zdrowia.

 

Co robi pielęgniarka szkolna ?

Pielęgniarka szkolna m.in.:

 • zbiera informacje na temat stanu zdrowia oraz rozwoju uczniów
 • wykonuje i interpretuje testy przesiewowe u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych
 • kieruje postępowaniem przesiewowym oraz opiekuje się uczniami z dodatnimi wynikami testów
 • prowadzi profilaktykę fluorkową u dzieci klas I–VI szkoły podstawowej, która polega na grupowym szczotkowaniu zębów preparatami fluorkowymi
 • udziela porad uczniom z problemami zdrowotnymi
 • zajmuje się edukacją na temat zdrowia jamy ustnej
 • sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach, urazach i zatruciach
 • doradza dyrektorowi szkoły na temat stanu sanitarnego placówki, bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków
 • bierze udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej w szkole
 • przygotowuje zapotrzebowanie na leki oraz materiały opatrunkowe znajdujące się w apteczce szkolnej.

Jakie testy przesiewowe wykonuje pielęgniarka szkolna

 • Test do wykrywania zaburzeń:
  • rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI)
  • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia krosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych
  • w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga)
  • ostrości wzroku
  • widzenia barw
  • słuchu (badanie orientacyjne szeptem)
  • ciśnienia tętniczego krwi.
 • Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
 • Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.

 

Pielęgniarka szkolna pracuje od poniedziałku do piątku, w wymiarze czasu odpowiednim do typu szkoły, liczby i charakterystyki uczniów oraz z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych.

 

 

 

Opieka stomatologiczna
nad uczniami XLIII LO sprawowana jest przez

 

Centrum Medyczne Corten Medic
ul. Modzelewskiego 58
02-679 Warszawa

tel.: 22 602 07 85

e-mail: modzelewskiego@cortenmedic.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek – sobota
8:00 – 20:00