Patron szkoły

Kazimierz III Wielki, polski król w latach 1333-1370.
Ostatni władca z dynastii Piastów.

Urodzony 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu, zmarł 5 listopada 1370 w Krakowie.

svg+xml;charset=utf
A. Lesser, Kazimierz Wielki, polona.pl

Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, dzięki temu umiejętnie łączył racjonalne podejście do polityki wewnętrznej ze sztuką dyplomacji w polityce zagranicznej.

Fundamentem pomyślnego rozwoju państwa pod panowaniem Kazimierza Wielkiego stały się reformy gospodarcze i społeczne wprowadzone przez króla.

Kazimierz Wielki dbając o gospodarkę kraju sprzyjał również rozwojowi nauki, bowiem w 1364 roku ufundował pierwszą w Polsce wyższą uczelnię – Akademię Krakowską. Liczył, że będzie ona ośrodkiem naukowym oddziaływującym na całe królestwo.
Kazimierz Wielki nie zaniedbywał również polityki zagranicznej – po swoim ojcu Władysławie Łokietku odziedziczył królestwo liczące nieco ponad 106 tys. km2.

W czasie swojego wieloletniego panowania, powiększył terytorium do 270 tys. km2. Zadbał również o obronność państwa poprzez budowę 53 zamków i obwarowanie 27 miast.

A były to między innymi zwiększenie wpływów do budżetu poprzez narzucenie nowego podatku na szlachtę – poradlne, wzrost dochodów z żup solnych w Bochni i Wieliczce, wprowadzenie ujednoliconego prawa – nadanie statutów wiślicko – piotrkowskich, bicie srebrnej monety – grosz polski, lokowanie nowych wsi i miast, co doprowadziło do wzrostu liczby ludności, promowanie własnych kupców, oparcie handlu na przywilejach udzielanych mieszczanom: prawo składu i przymus drożny, poprawa sytuacji prawnej chłopów i ludności żydowskiej.

Podsumowując Polska pod rządami naszego patrona rozwinęła się w każdej dziedzinie.

Słowa: „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” trafnie oddają wymiar jego osiągnięć.

Fortuna opuściła Kazimierza jedynie w kwestii następcy tronu. Ten problem udało mu się rozwiązać poprzez zawarcie unii personalnej z Węgrami. Króla Kazimierza III Wielkiego śmiało możemy nazywać władcą dbającym o zrównoważony
rozwój kraju. Jego imię Szkoła nosi od 2007 roku. Wierzymy w to, że z takim patronem nasi uczniowie i absolwenci odnajdą własną drogę do życiowych sukcesów.