Biblioteka

W skład biblioteki wchodzą wypożyczalnia oraz mała czytelnia, z wolnym dostępem do księgozbioru podręcznego i nowości beletrystycznych. 

 

Księgozbiór składa się z części podręcznej (encyklopedie, kompendia, słowniki), kanonu lektur szkolnych oraz pozycji beletrystycznych, poezji, dramatu, literatury popularno-naukowej, poradników, a także zbiorów multimedialnych. Maturzyści znajdą tu ofertę wyższych uczelni, informatory i repetytoria.

Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu zakupione zostały nowości wydawnicze, zgodne z zainteresowaniami uczniów i pozytywną opinią Rady Rodziców.

W ramach edukacji czytelniczo-medialnej organizowane są, we współpracy z wychowawcami, wycieczki, akcje, konkursy i imprezy szkolne. Edukacja czytelniczo-medialna obejmuje również współuczestniczenie w życiu kulturalnym stolicy, wychowanie patriotyczne, varsavianistyczne oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Biblioteka we współpracy z kołem wolontariatu organizuje akcje charytatywne (kiermasze, loterie). Tradycyjnie już nasi uczniowie biorą udział w akcji „Paczka dla Bohatera”.

Godziny pracy Biblioteki szkolnej:

 

Poniedziałek 9:00 – 15:00
Wtorek 9:00 – 15:00
Środa 9:00 – 15:00
Czwartek 9:00 –15:00
Piątek 9:00 – 15:00

 

 

ZAPRASZAMY

Czekamy na naszych Czytelników!