Poczet sztandarowy

Opiekun pocztu sztandarowego

p. Paweł Skworoda

Zespół I

Chorąży: Toomasz Jankowiak
Asysta: Matylda Wiśniewska  i Kinga Jankowska

Zespół II

Chorąży: Wojciech Pokarowski
Asysta: Jagoda Kowalik i Aleksandra Orzechowska

Rezerwa

Kamil Sarna
Borowa Wiktoria

 

Zasady funkcjonowania Pocztu Sztandarowego określa Ceremoniał Szkolny i Postępowanie ze Sztandarem. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.
Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości.

rocznica 17 09 1939 scaled