Poczet sztandarowy

Opiekun pocztu sztandarowego

p. Paweł Skworoda

Zespół I

Chorąży: Kamil Sarna

Asysta: Matylda Wiśniewska  i Kinga Jankowska

Zespół II

Chorąży: Stanisław Gąsieniec
Asysta: Wiktoria Sztyk i Aleksandra Orzechowska

Rezerwa

Borowa Wiktoria

 

Zasady funkcjonowania Pocztu Sztandarowego określa Ceremoniał Szkolny i Postępowanie ze Sztandarem. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.
Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości.

rocznica 17 09 1939 scaled