Poczet sztandarowy

Opiekun pocztu sztandarowego

p. Paweł Skworoda

Zespół I

Chorąży: Tomasz Kalejta
Asysta: Aleksandra Motyl i Weronika Mioduszewska

Zespół II

Chorąży: Mikołaj Szmagała
Asysta: Zuzanna Cielenkiewicz i Olga Cwynar

Zasady funkcjonowania Pocztu Sztandarowego określa Ceremoniał Szkolny i Postępowanie ze Sztandarem. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.
Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości.

rocznica 17 09 1939 scaled