Doradztwo zawodowe

Koordynator w szkole

 

Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest – aktualnie poszukujemy doradcy zawodowego.

 

Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone są  – informacja pojawi się wkrótce

 

Współpracujemy z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7,
ul. Narbutta 65/71, tel: 22 849 99 98, 22 849 98 03

 

Wyszukiwarka kierunków studiów: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Informacje o edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
Biuro Edukacji m. st. Warszawa: edukacja.um.warszawa.pl
Informacja o uczelniach, o kierunkach studiów: www.uczelnie.info.pl
Portal Perspektyw: Informacja o maturze, o kierunkach studiów, o studiach w Polsce, o studiach za
granicą, o zawodach: www.perspektywy.pl
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: www.wcies.edu.pl

 

Informacja o zawodach

Oferty pracy dla młodzieży: www.ohp.pl
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: www.psz.praca.gov.pl (w zakładce „Klasyfikacja zawodów”)
Urząd Pracy m. st. Warszawy: www.warszawa.praca.gov.pl