Administracja

Administracja

tel. 22 844 00 85 wew. 13

Kierownik gospodarczy

Grażyna Bedyńska
e-mail: gbedynska@lo43.edu.pl

Kadry

Jolanta Bloda
e-mail: kadry@lo43.edu.pl

Księgowość

Olga Jankowska
e-mail: olewandowska@lo43.edu.pl