Administracja

ADMINISTRACJA SZKOŁY

II piętro pok. 32

tel. 22 844 00 85 wew. 13

Kierownik gospodarczy

Grażyna Bedyńska
e-mail: gbedynska@eduwarszawa.pl

Specjalista ds. kadr

Agnieszka Skwarek
e-mail: agnieszkaskwarek@eduwarszawa.pl

Sekretarz szkoły

Olga Jankowska
e-mail: o.lewandowska@eduwarszawa.pl