Skip to main content

XX edycja Olimpiady Znajomości Afryki

Dnia 5 marca uczennice naszej szkoły Wiktoria Sobczyk (klasa 2A) oraz Laura Kaczor (klasa 2D) pod opieką pani Magdy Głodek (nauczycielka geografii) wzięły udział w drugim etapie XX Olimpiady Znajomości Afryki.

afryka 2

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków oraz kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości i otwartości na inne narody.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada Znajomości Afryki jest trójstopniową olimpiadą tematyczną, organizowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)