Skip to main content

Z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku w naszej szkole w ramach zajęć WOS prowadzonych przez pana Pawła Skworodę zorganizowany został na przełomie kwietnia i maja 2022 roku konkurs na najlepszą prezentację dotyczącą tematyki konstytucyjnej w XVIII wieku. Warto w tym miejscu przypomnieć, w ślad za Ministerstwem Edukacji i Nauki, że uchwalona przez Sejm Czteroletni (1788-1792) Konstytucja 3 Maja była próbą ratowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów po I rozbiorze (1772). Zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką i znosiła liberum veto. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą. Obowiązywała zaledwie rok i upadła po przystąpieniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej. Warto jednak o niej pamiętać, gdyż uznawana jest ona za wyraz dążenia Polaków do zachowania swojej wolności i suwerenności, jak też po to, aby móc opowiadać o tym całemu światu, który jakże często wie o sprawach polskiej historii mało lub zgoła nic. Dlatego z tym większą przyjemnością przychodzi nam ogłosić, że prace nadesłane na konkurs charakteryzowała duża dokładność, znajomość detali i znaczące zaangażowanie naszych uczniów.

I miejsce zdobył Mikołaj Okła z klasy 3A,

II miejsce ex quo: Filip Tokaj z klasy 3A i Maciej Napiecek z klasy 2D,

III miejsce ex quo: Jerzy Janik z klasy 3D i Sebastian Klepacki z klasy 2D.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Nagrody książkowe i dyplomy zostaną wręczone już wkrótce!

Pozdrawiam: organizator Paweł Skworoda, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.

 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)