Skip to main content

XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego otrzymało wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na rok 2022.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Wierzymy, że otrzymane wsparcie pomoże nam skutecznie promować czytelnictwo wśród uczniów naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy !

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem

wśród kandydatów klasą psychologiczną,

podjęto decyzję o zwiększeniu ilości oddziałów do dwóch (64 miejsca).