Skip to main content

Dnia 30 listopada 2022 r. Patrycja Soliwodzka (klasa 2a) otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Społeczność XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie