Skip to main content

10. stycznia 2023 klasa 3A (wychowawczyni p. Małgorzata Dziuba) zwiedziła wystawę Polonia Restituta (Odrodzenie Polski) w Muzeum Niepodległości. Dzięki poruszającemu wykładowi p. przewodnik Wiesławy Dłubak-Bełdyckiej nasza młodzież mogła w niemal kameralnej atmosferze nie tylko zapoznać się z malarstwem (m.in.: Jacka Malczewskiego i Ludomira Benedyktowicza), ale także z poezją patriotyczną (m.in.: Konstantego Gaszyńskiego). Wycieczka pozwoliła naszej młodzieży nie tylko zapamiętać kiedy, ale przede wszystkim zrozumieć m.in. dlaczego w dziejach Polski tak istotne było powstanie listopadowe oraz dlaczego w Warszawie pod zaborem rosyjskim kobiety nosiły czarne suknie i biżuterię patriotyczną. Dowiedzieliśmy się także trochę więcej niż zwykle mówi się w szkole o losach Romualda Tragutta po jego aresztowaniu przez Rosjan. Ostatni dyktator powstania styczniowego aresztowany został nocą z 10 na 11 kwietnia 1864 r. w Warszawie i trafił do X Pawilonu Cytadeli. 19 lipca zapadł wyrok skazujący, a 5 sierpnia 1864 r. Traugutt wraz z czterema towarzyszami został stracony przez powieszenie na stokach Cytadeli. Egzekucji asystował modlący się 30-tysięczny tłum. W roku 1916 ustawiono tam krzyż i pamiątkowy głaz, a w roku 1920 nieopodal nich znaleziono pięć czaszek. Wydarzenia te warto znać, gdyż obecnie zbliża się wielkimi krokami 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Jednym z krzewicieli legendy tego powstania i samego Traugutta był Józef Piłsudski (1867–1935), największy z polskich bohaterów I wojny światowej, który nie zawahał się unieść ciężaru sprawowania władzy w Polsce w momencie upadku państw zaborczych. Piłsudskiemu zawdzięczamy skuteczną walkę orężną na wschodzie ziem polskich i ideę sojuszu polsko-ukraińskiego przeciwko bolszewickiej Rosji. Z kolei na konferencji wersalskiej o polskie granice skutecznie walczył na dyplomatycznym froncie Roman Dmowski, którego część dokumentów z czasów podróży zagranicznych znajduje się w zbiorach Muzeum. Opiekunem naszej młodzieży był p. Paweł Szymon Skworoda, nauczyciel historii, wos i HiT. Wycieczka była możliwa dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy p. Dyrektorem Kamilem Kujawą a Muzeum Niepodległości. W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie mocno podziękować przewodniczącemu Rady Rodziców naszej szkoły panu Rafałowi Skrzypkowi za wsparcie finansowe szkolnych wycieczek do Muzeum Niepodległości. Dzięki temu już w najbliższych dniach udział wezmą w warsztatach i wystawach organizowanych przez Muzeum Niepodległości klasy 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 4A, 4D.

Opracował Paweł Szymon Skworoda.