Skip to main content
15 września klasa 4E uczestniczyła w spotkaniach na Salonie Maturzystów na Politechnice Warszawskiej.
Salon Maturzystów Perspektywy`23 to bogata porcja spotkań z ekspertami okręgowych komisji egzaminacyjnych (matura w odmienionej formule, wspólnej dla absolwentów liceów i techników), ze znakomitymi nauczycielami – praktykami, z nauczycielami akademickimi oraz pracownikami rekrutacji i studentami, z ekspertami rynku pracy, z edukatorami. Uczniowie wzięli także udział w wykładach na temat matury z chemii i biologii 2024.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)