Skip to main content

18 września poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w obchodach  (17 09 1939). Uroczystość organizowały NSZZ Solidarność pracowników oświaty oraz Fundacja Golgota Wschodu. Podczas uroczystości wśród licznie zgromadzonej młodzieży i nauczycieli odśpiewano pieśni, przypomniano genezę paktu sowiecko-niemieckiego z sierpnia 1939 roku i tzw. IV rozbiór Polski, zmówiono modlitwę oraz złożono wieńce i kwiaty. Chcemy w tym miejscu wyrazić nasze najserdeczniejsze podziękowanie dla Rady Rodziców i jej przewodniczącego pana Rafała Skrzypka, która ufundowała piękną wiązankę kwiatów z napisem na szarfie: Cześć i chwała Sybirakom. XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego. Dzięki temu nasza młodzież mogła godnie uczcić pamięć ofiar sowieckiego totalitarnego imperium zła. Poczet sztandarowy tworzyli: Kamila Sarna, Matylda Wiśniewska, Kinga Jankowska, Wiktoria Borowa. Wielkie brawa dla nich za nienaganną postawę mimo wyjątkowego nasłonecznienia o tej porze roku!  Opiekunem pocztu był p. Paweł Skworoda.

Warto na zakończenie poświęcić kilka zdań Fundacji, gdyż jej głównym celem statutowym jest upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej oraz wspieranie i podejmowanie działań edukacyjnych dla utrwalania pamięci pomordowanych i wychowywania młodych w szacunku dla historii narodu Polskiego i jego bohaterów. Jak dowiadujemy się, ze strony internetowej Fundacja została założona w kwietniu 1999 r. Założycielem i wieloletnim jej prezesem, aż do swojej śmierci w 2007, był ks. prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski. Fundacja ustanowiła wyróżnienie Medal Golgoty Wschodu przyznawane za działania na rzecz dokumentowania i upamiętnienia zbrodni katyńskiej. Zostali nim uhonorowani m.in. papież Jan Paweł II, Jerzy Buzek, Marek Jurek, bp Jerzy Mazur, Filip Adwent (pośmiertnie), Andrzej Leszek Szcześniak (pośmiertnie). W 2006 w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej fundacja uhonorowana została Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy.

Przypominamy też, że 17 09 1993 roku ostatni żołnierze sowieccy opuścili terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym w tym roku obchodzimy 30. Rocznicę tego wydarzenia.

 

Opracował: Paweł Szymon Skworoda, nauczyciel historii.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)