Skip to main content

12 września 2022 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia z cyklu „Lekcje z Temidą”. Jest to kontynuacja spotkań naszej młodzieży z panią Katarzyną Grajcar – radcą prawnym. „Lekcje z Temidą” to zajęcia z zakresu edukacji prawnej. Jest to nieodpłatny program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Podczas tych zajęć kształtowany jest i umacniany szacunek do prawa oraz promowane są postawy proobywatelskie. Ważne jest bowiem budowanie w młodych obywatelach zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości. W naszej szkole za kontakty z prawnikami odpowiada pan Paweł Skworoda (nauczyciel WOS, HiT, Historia). Nasi uczniowie z klasy 2B (wychowawczyni pani Katarzyna Karpińska) mogli dzięki tym zajęciom dowiedzieć się jak powstało prawo, poznać podstawowe paremie prawnicze, jak dostać się na studia prawnicze i co po nich robić, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa i jakie prawa ma konsument. Pani Katarzyna Grajcar omówiła także zakres odpowiedzialności za treści publikowane w Internecie, przeprowadziła zajęcia warsztatowe zwieńczone krótkim testem. Uczniom szczególnie podobał się film poświęcony tematyce stalkingu. Uświadamiając uczniów o skutkach prawnych prześladowania rówieśników zwiększamy więc bezpieczeństwo w naszej szkole. W październiku planujemy kolejne zajęcia, w klasach 1-3. Należy tutaj dodać, że Program sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)