Skip to main content

12 stycznia 2022 klasa 2A (wychowawca pan Grzegorz Dziugieł) udała się pod opieką pana Pawła Szymona Skworody na lekcję muzealną. Zajęcia odbyły się w Muzeum Niepodległości. Prowadził je kustosz pan Michał Rybak. Po części wykładowej dotyczącej sytuacji międzynarodowej Rzeczypospolitej w połowie XVIII wieku i postanowień Konstytucji 3 Maja 1791 roku uczniowie mogli obejrzeć film dotyczący malarstwa Jana Matejki. Kolejną część zajęć stanowiła praca w grupach nad krzyżówkami i tekstami źródłowymi dotyczącymi wiadomości poznanych podczas wykładu i filmu. Hasła przewodnie krzyżówek (tolerancja i gospodarka) pokazały nam dwa niezwykle istotne elementy nowoczesnego narodu i silnego państwa, jakie chcieli stworzyć autorzy Konstytucji 3 Maja. Na zajęciach uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę zarówno na temat autorów Konstytucji 3 Maja, jak tez zdrajców Ojczyzny (targowiczan), a przede wszystkim króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie zabrakło też wiadomości o Kazimierzu Pułaskim czy księciu Józefie Poniatowskim, obrońcach suwerenności Polski z czasów konfederacji barskiej i wojny w obronie Konstytucji 3 Maja. Poznaliśmy też trochę lepiej historię Warszawy z II połowy XVIII wieku.

Szczególne zainteresowanie wywołała jednak wystawa: Z Orłem Białym przez wieki. Mogliśmy dzięki niej prześledzić jak zmieniał się wizerunek Orła Białego przez wieki, poczynając od Przemysła II, poprzez Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazę, Stanisława Leszczyńskiego, na Stanisławie Auguście Poniatowskim kończąc. Nie zabrakło też orłów z epoki napoleońskiej, powstania styczniowego, którego rocznicę będziemy obchodzić za kilka dni, jak i z czasów walki o niepodległość trzech brygad Legionów Józefa Piłsudskiego. Mogliśmy też zapoznać się z repliką legendarnego miecza polskich królów: Szczerbca, jak też poznać historię Orderu Orła Białego, odznaczenia nadawanego od czasów panowania Augusta II Wettyna (Sasa). Zajęcia, ze względu na ich aktywizującą formę, bardzo podobały się naszej młodzieży.

13 stycznia klasa 2D pod opieką wychowawczyni pani profesor Wiesławy Ulatowskiej także wzięła udział w zajęciach dotyczących Konstytucji 3 Maja. Zajęcia prowadził kustosz Muzeum pan Michał Rybak, który po zajęciach bardzo komplementował młodzież z tej klasy za aktywność, wiedzę i kulturalne zachowanie. Naszym uczniom szczególnie podobała się aktywizująca forma zajęć, jak też wystawa Z Orłem Białym przez wieki.

17 stycznia 2023 roku klasa 1C (wychowawczyni pani Irena Markuszewska) udała się na lekcję muzealną do Muzeum Niepodległości. Temat zajęć, które poprowadził pan Michał Rybak, kustosz muzeum, brzmiał: Czy patriotyzm to wyłącznie męska sprawa? Najpierw w oparciu o zbiory wystawy Polonia Restituta (Polska Odrodzona) nasza młodzież mogła przypomnieć sobie sylwetki mężczyzn – bohaterów walk o niepodległość jak: Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko, książę Józef Poniatowski, Józef Sowiński, Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Józef Haller, Wojciech Korfanty, ksiądz Ignacy Jan Skorupka.

Następnie, dzięki prezentacji multimedialnej i burzy mózgów wraz z elementami dyskusji, zdefiniowaliśmy patriotyzm kiedyś i dziś: obrona Ojczyzny, udział w wyborach, dbanie o środowisko naturalne, płacenie podatków, trosko o dobro wspólne, dbałość o zachowanie języka i kultury ojczystej, znajomość historii Polski i płynąca z niej duma narodowa, jak też nauka na przyszłość. Na tym tle poznaliśmy i utrwaliliśmy sobie następnie istotne postacie kobiece, które na przestrzeni wieków zapisały się na kartach historii Polski. Były to m.in.: Emila Plater – nieśmiertelna bohaterka powstania listopadowego dzięki poezji Adama Mickiewicza (Śmierć pułkownika), Helena Modrzejewska – zaliczana do najpiękniejszych kobiet epoki, najwybitniejsza aktorka w historii teatru w Polsce, Maria Konopnicka – polska poetka i nowelistka okresu pozytywizmu, autorka słów Roty, Maria Skłodowska-Curie – laureatka Nagrody Nobla z fizyki i chemii (warto wspomnieć przy tym, że jej młodsza siostra Eve Curie Labouisse była pisarką, dziennikarką, pianistką i politykiem), Pola Negri (właściwie Apolonia Chałupec) – międzynarodowa gwiazda kina niemego, Hanka Ordonówna (właściwie Marianna Tyszkiewicz z domu Pietruszyńska) – piosenkarka, autorka wierszy i tekstów piosenek, tancerka i aktorka, Wisława Szymborska, która w 1996 roku odebrała literacką nagrodę Nobla za „poezję, która z ironiczną precyzją pozwalała historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”, Elżbieta Zawacka pseudonim „Zo” – generał brygady, prof. dr hab., Cichociemna, która całe swoje życie poświęciła Ojczyźnie i sprawom społecznym, Irena Sendlerowa z domu Krzyżanowska, pseudonim „Jolanta” – w czasie II wojny światowej kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu. Nie zabrakło też postaci sanitariuszek z Powstania Warszawskiego czy nauczycielek z tajnych kompletów (tajnego nauczania). Warto zauważyć w tym miejscu, że wkład Polek w obronę polskości pod zaborami był na tyle doceniany, że już w pierwszym polskim sejmie po odzyskaniu niepodległości zasiadało kilka jak to wtedy mówiono „posełek”. Zajęcia zakończył krótki, ale bardzo udany warsztat plastyczny. Opiekunem naszej młodzieży podczas wycieczki do muzeum był pan Paweł Szymon Skworoda, nauczyciel historii, HiT i WOS.

W tym dniu także klasa 4A pod opieką wychowawcy pana Krzysztofa Bromberka wzięła udział w tych samych warsztatach, ale prowadzonych przez panią Magdę Bilińską edukator z Działu Edukacji Muzeum Niepodległości. Dla naszych maturzystów z klasy humanistycznej była to cenna lekcja powtórzeniowa z historii przed zbliżającym się egzaminem dojrzałości. Z kolei uczniów i uczennice klasy 3A, która udała się na zajęcia muzealne pod opieką wychowawczyni pani Małgorzaty Dziuby z zagadnieniami szeroko rozumianego polskiego patriotyzmu zapoznał 18 stycznia pan Michał Rybak, kustosz Muzeum. 24 stycznia odbyły się zajęcia klasy 2B (wychowawczyni pani Małgorzata Karpińska) z tej samej tematyki pod kierunkiem pana kustosza Michała Rybaka (opiekun wycieczki p. Paweł Sz. Skworoda). Klasa 2B okazała się klasą bardzo aktywną, kreatywną, przesympatyczną i została bardzo skomplementowana przez naszego przewodnika.

W międzyczasie zajęcia z tematyki Konstytucji 3 Maja odbyła klasa 1B (wychowawczyni pani Dorota Borysiuk). Nowością w trakcie warsztatów prowadzonych przez panią Magdę Bilińską było stworzenie przez uczniów Kazika żywego obrazu Konstytucja 3 Maja na wzór obrazu Jana Matejki. Była to naprawdę udana nauka poprzez ciekawą zabawę. Uczniowie mogli też obejrzeć wystawę: Z Orłem Białym przez wieki i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w polskich hełmach z czasów walk o niepodległość. Opiekun wycieczki pan Paweł Szymon Skworoda miał więc okazję wcielić się w postacie Hugona Kołłątaja, a następnie powstańca warszawskiego. Na 25 stycznia zaplanowano zajęcia z Konstytucji 3 Maja dla klasy 2C pod opieką wychowawczyni pani Barbary Pełki.

 

Relację z lekcji muzealnych opracował pan Paweł Szymon Skworoda, nauczyciel historii, HiT i WOS.

 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)