Skip to main content

W dniu 12 stycznia 2022 klasa 2A pod opieką pana Pawła Szymona Skworody udała się na lekcję muzealną. Zajęcia odbyły się w Muzeum Niepodległości. Prowadził je kustosz pan Michał Rybak. Po części wykładowej dotyczącej sytuacji międzynarodowej Rzeczypospolitej w połowie XVIII wieku i postanowień Konstytucji 3 Maja 1791 roku uczniowie mogli obejrzeć film dotyczący malarstwa Jana Matejki. Kolejną część zajęć stanowiła praca w grupach nad krzyżówkami i tekstami źródłowymi dotyczącymi wiadomości poznanych podczas wykładu i filmu. Hasła przewodnie krzyżówek (tolerancja i gospodarka) pokazały nam dwa niezwykle istotne elementy nowoczesnego narodu i silnego państwa, jakie chcieli stworzyć autorzy Konstytucji 3 Maja. Na zajęciach uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę zarówno na temat autorów Konstytucji 3 Maja, jak tez zdrajców Ojczyzny (targowiczan), a przede wszystkim króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie zabrakło też wiadomości o Kazimierzu Pułaskim czy księciu Józefie Poniatowskim, obrońcach suwerenności Polski z czasów konfederacji barskiej i wojny w obronie Konstytucji 3 Maja. Poznaliśmy też trochę lepiej historię Warszawy z II połowy XVIII wieku.

Szczególne zainteresowanie wywołała jednak wystawa: Z Orłem Białym przez wieki. Mogliśmy dzięki niej prześledzić jak zmieniał się wizerunek Orła Białego przez wieki, poczynając od Przemysła II, poprzez Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazę, Stanisława Leszczyńskiego, na Stanisławie Auguście Poniatowskim kończąc. Nie zabrakło też orłów z epoki napoleońskiej, powstania styczniowego, którego rocznicę będziemy obchodzić za kilka dni, jak i z czasów walki o niepodległość trzech brygad Legionów Józefa Piłsudskiego. Mogliśmy też zapoznać się z repliką legendarnego miecza polskich królów: Szczerbca, jak też poznać historię Orderu Orła Białego, odznaczenia nadawanego od czasów panowania Augusta II Wettyna (Sasa). Zajęcia, ze względu na ich aktywizującą formę, bardzo podobały się naszej młodzieży.

 

Opracował Paweł Szymon Skworoda, nauczyciel Historii, WOS i HiT.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)