Skip to main content

Punktem pierwszym było zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku – Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady. Był to jeden z najcięższych obozów niemieckich. Oblicza się, że przez obóz przeszło około 150 tys. więźniów, zamordowano w nim około 60 tys. ludzi.

Urszula Tochman-Welc wspominała: „Nie tatuowano nas numerów, ale Niemcy ciągle nas liczyli i sprawdzali obecność na tzw. apelach, które były bardzo męczące i uciążliwe”.

Według relacji Marii Bielickiej-Szczepańskiej tylko jednego dnia: „3listopada 1943 roku zginęło dwadzieścia tysięcy ludzi”. Z kolei Zdzisław Badio wspominał karę chłosty: „Były to chwile napiętych nerwów, strachu przed biciem i słabości, że człowiek musi taką gehennę przechodzić”.

Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznać się z pamiątkami na terenie obozu, jak też zwiedzić obozowe baraki, łaźnie, skład Cyklonu-B, krematorium i doły śmierci. Szczególne wrażenie sprawiło mauzoleum w kształcie prasłowiańskiej urny, gdzie znajdują się prochy ludzkie, ponad którymi jest napis: „Los nasz dla was przestrogą”.

Po zwiedzeniu Majdanka wycieczka zwiedziła Lublin. Nasi uczniowie mieli możliwość obejrzeć cały szereg interesujących miejsc przemieszczając się szlakiem Unii Lubelskiej.  Należy tutaj wymienić takie obiekty jak lubelski portal do Wilna, akustyczną kaplicę w Archikatedrze Lubelskiej, zamek i basztę widokową, kaplicę Trójcy Świętej na zamku w Lublinie, siedemnastowieczne graffiti szlacheckie, kamieniczki lubelskie, kamień nieszczęścia, figurę kozła – herbu Lublina czy jedną z wizytówek Lublina – postać sztukmistrza, znaną na całym świecie z powieści autorstwa Isaaca Bashevisa Singera. Wycieczkę należy uznać za bardzo udaną. Chcemy także w tym miejscu serdecznie podziękować panu Marcinowi Czułkowskiemu, nauczycielowi wf-u za pomoc w jej organizacji. Zapraszamy do galerii zdjęć.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)