Skip to main content

W poniedziałek 18 października 2021 roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych.
Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie w obecności nauczycieli, pracowników szkoły i przedstawicieli rodziców. W trakcie uroczystości, głos zabrał Pan Dyrektor Kamil Kujawa, który w swym wystąpieniu nawiązał do przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego 27 lat temu na Westerplatte:

„Każdy z Was, młodzi Przyjaciele,, znajdzie też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek  prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić,  w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.”

W trakcie uroczystości Dyrektor XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie podziękował swoim pracownikom za pracę na rzecz szkoły. Wręczył wybranym pracownikom kadry pedagogicznej i niepedagogicznej nagrody Dyrektora Szkoły.

Swoje słowo skierował do uczniów wiceprzewodniczący Rady Rodziców Pan Rafał Skrzypek , który obiecał wsparcie w dążeniu do osiągnięcia postawionych sobie przez uczniów  ambitnych celów.

Uczniowie klas starszych, uświetnili uroczystość, krótkim słowno-muzycznym programem artystycznym.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)