Skip to main content

W dniu 9 listopada, tuż przed rocznicą Narodowego Święta Niepodległości oddział Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Tarchomin podpisał porozumienie o partnerskiej współpracy edukacyjno – kulturowej z placówką oświatową XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Wspólne działania w zakresie propagowania ważnych treści historycznych w kontekście edukacji varsavianistycznej będą stanowić główny cel partnerskiej współpracy na rzecz środowiska warszawskiego, a przede wszystkim młodzieży szkół średnich. Porozumienie zostało podpisane przez dyrektora Szkoły Kamila Kujawę, prezes TPW o.Tarchomin Ewę Bielak oraz wiceprezes Magdalenę Kubiak, w obecności nauczycieli historii LO, przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego LO oraz prezesa Studenckiego Koła Dydaktyki Historii na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego – Sebastiana Gawędy, który będzie merytorycznie uczestniczył w działaniach edukacyjnych podejmowanych w ramach  planowanych wydarzeń i podjętych porozumień jako Studenckie Koło Dydaktyki Historii.

 

 

Aut. Ewa Bielak TPW Oddz. Tarchomin

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)