Skip to main content

8-10 11 2023 roku odbyła się w Olsztynie konferencja WarmiaMUN 2023 (Warmia Model United Nations). Została zorganizowana przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Jej celem było zapewnienie młodym delegatom przestrzeni do szerokiej i nieskrępowanej dyskusji na tematy globalne. W tych owocnych debatach wziął udział Henryk Dąbrowski (2A), który dzięki temu miał możliwość poszerzenia swoich horyzontów i doskonalił umiejętności retoryczne. Dla naszego ucznia było to wyjątkowe doświadczenie konferencyjne MUN w podmiejskiej pięknej scenerii Olsztyna. Należy podkreślić, że była to jego autorska inicjatywa. Tym większe należą mu się brawa. Dzięki temu w ramach tej konferencji znalazł się w Radzie Społecznej i Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC), gdzie omawiano walkę o prawa ubogich pracujących z naciskiem na warunki pracy i przepisy. Obrady przebiegały w języku angielskim. Mamy nadzieję, że Henryk nie poprzestanie na tej konferencji i będzie pogłębiał swoje zainteresowania w kierunku dyplomacji na szczeblu organizacji międzynarodowych. Gratulujemy!

Opr. Paweł Szymon Skworoda.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)