Skip to main content

07 02 2024 roku klasa 4D pod opieką pana Pawła Szymona Skworody, nauczyciela wos-u, dzięki hojności naszej Rady Rodziców udała się na lekcję muzealną „Malarstwo historyczne. Matejko i inni” do Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani prowadzącej zajęcia nasi maturzyści mogli poznać obrazy, malarzy i artystyczne wyobrażania najświetniejszych momentów z historii Polski. Dowiedzieliśmy się jak artyści kształtowali postawy patriotyczne ukazując np. wjazd Bolesława Chrobrego do Kijowa, Stańczyka dumającego nad utratą Smoleńska, królową Bonę czy bitwę pod Grunwaldem. Poznaliśmy bliżej bohaterów, jak też techniki malarskie użyte podczas powstawania takich dzieł jak „Śmierć Barbary Radziwiłłówny”, „Bitwa pod Grunwaldem”, „Wojna kokosza” czy „Stańczyk”. Ze względu na pewną powtarzalność dzieł literatury na maturze zapoznaliśmy się też z malarstwem Stanisława Wyspiańskiego („Chochoły”). Nie uszedł też naszej uwadze obraz „Christian Dirce” Henryka Semiradzkiego. Możemy śmiało polecić te zajęcia innym nauczycielom i wychowawcom w kontekście matury. Był to na pewno bardzo udany dzień!

Opr. P. Sz. Skworoda.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)