Skip to main content

30 11 2023 odbyła się w naszej szkole Cykliczna debata oksfordzka Kazik (2023). Teza debaty brzmiała: Powstanie Warszawskie 1944 – wyrok na miasto.

W debacie, podobnie jak kilka lat temu, wzięły udział drużyny XIX LO im. Powstańców Warszawy, XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego i L LO im. Ruy Barbosy.

Jednak tym razem I miejsce wywalczyli uczniowie i uczennice Kazika: Jan Szpyrka, Maria Magdalena Sitek, Kalina Brodowska i Alicja Cooper. II miejsce ex aequo przypadło drużynom Powstańców i Ruy Barbosy. Poziom rywalizacji był niezwykle wysoki, co podkreślił główny ekspert jury pan Stanisław Koziej generał brygady, profesor nauk wojskowych, wykładowca akademicki. Podkreślił on, że jest niezwykle zbudowany postawą młodzieży biorącej udział w debacie o Powstaniu, które trudno ogarnąć rozumem, ale należy o nim dyskutować. Zachęcił też naszą młodzież i gości z dwóch zaprzyjaźnionych liceów do kontynuacji nauki na studiach wyższych. Spotkanie zakończyło się wręczeniem pamiątkowych dyplomów i nagród w postaci kart prezentowych oraz wspólnym zdjęciem uczestników i jury. Bardzo serdecznie dziękujemy w tym miejscu naszej Radzie Rodziców, na czele z jej nieocenionym przewodniczącym p. Rafałem Skrzypkiem, za ufundowanie nagród, jak też poczęstunku dla uczestników.

Wyrazy podziękowania składamy też pani wicedyrektor Elżbiecie Fatydzie za otwarcie zawodów, marszałkowi debaty p. Krzysztofowi Bromberkowi za jej sprawne poprowadzenie,  członkom jury p. Iwonie Mazańskiej (L LO), p. Michałowi Mazańskiemu (XIX LO), p. Andrzejowi Kozakowi (XLIII LO). Szczególnie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i bardzo celne podsumowanie debaty p. generałowi Stanisławowi Koziejowi. Dziękujemy też Patrycji Soliwodzkiej z samorządu szkolnego, Annie Śpiewak i Karolinie Abney za podliczenie głosów publiczności, jak też zadbanie o poczęstunek w przerwach między debatami.

Ze swej strony pragnę bardzo serdecznie podziękować pani Barbarze Pełce za czuwanie nad stroną organizacyjną przedsięwzięcia na miarę współorganizatora, jak też pani Agnieszce Puszek za pomoc przy przygotowaniu sali gimnastycznej do imprezy. Dziękuję też Henrykowi Dąbrowskiemu i Frankowi Dębskiemu za nagłośnienie, a Natalii Pogodzie i Julii Szmajdowicz (rezerwowym z drużyny Kazika) za nieustanny doping dla koleżanek i kolegi. Dziękuję też publiczności, która mimo ogromnych emocji, potrafiła zachować się z dużym szacunkiem dla graczy i z uwagą wysłuchała głosu eksperta.

Opracował Paweł Szymon Skworoda, organizator debaty i opiekun merytoryczny drużyny debatanckiej Kazika.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)