Skip to main content

30 11 2023 odbył się w naszym liceum pierwszy etap Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Do olimpiady przystąpiło 24 uczestników. Nad przebiegiem rywalizacji czuwał pan Jakub Czyszkowski, członek szkolnej komisji olimpiady. Teraz z niecierpliwością pozostaje nam czekać na wyniki!

Wyrazy podziękowania dla pani Jolanty Blody z sekretariatu za nieocenioną pomoc przy pobieraniu i drukowaniu testów.

Opracował Paweł Szymon Skworoda, przewodniczący szkolnej komisji olimpiady.