Skip to main content

30 11 2023 odbył się w naszym liceum pierwszy etap Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Do olimpiady przystąpiło 24 uczestników. Nad przebiegiem rywalizacji czuwał pan Jakub Czyszkowski, członek szkolnej komisji olimpiady. Teraz z niecierpliwością pozostaje nam czekać na wyniki!

Wyrazy podziękowania dla pani Jolanty Blody z sekretariatu za nieocenioną pomoc przy pobieraniu i drukowaniu testów.

Opracował Paweł Szymon Skworoda, przewodniczący szkolnej komisji olimpiady.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)