Skip to main content

23 września 2022 roku w siedzibie Centrum Nauki Kopernik odbyła się XIII gala wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy. Oba projekty realizowane są już od ponad dekady w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele: społeczności szkolnych wyróżnionych szkół, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, zarządu dzielnic m.st. Warszawy, samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), a także Zespołu opiniującego tegoroczne wnioski szkół.

Uroczystość uświetnił interaktywny pokaz chemiczny Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej „Klatrat”. Całość poprowadził Pan Artur Wolski.

Lista kolejnych szkół, którym:

– został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA:

https://prezi.com/view/6dgfQAccHnh83a8Tk2iB/

– zostało przyznane Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”:

https://prezi.com/view/DunmcCzW1XomlBg2xUFb/

Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 należy 205 publicznych i niepublicznych szkół. Posiadają one Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i realizują szkolne programy wspierania uzdolnionych.

Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” zostało przyznane dotychczas za 181 projektów. W tym roku wyróżniono kolejnych 9, różnorodnych projektów: od pomysłu na urozmaiconą ofertę zajęć pozalekcyjnych, ciekawe i wartościowe formy terapii i aktywności skierowane do uczniów, wprowadzenie do pracy nowatorskiej metody komunikacji AAC, polegającej na wyrażaniu treści za pomocą ilustracji, obrazków, wdrażanie idei inkluzji, uczestnictwo w międzynarodowych sieciach szkół, po różnorodne działania w obszarze dot. edukacji ekologicznej czy postaw przedsiębiorczości.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim aplikującym szkołom za podejmowane działania a wyróżnionym raz jeszcze gratulujemy!

Dziękujemy ponadto członkom i członkiniom Zespołu opiniującego przedłożone wnioski oraz Zespołowi Szkół Fototechnicznych w Warszawie za oprawę fotograficzną gali.

 

Mirosław Sielatycki

Zastępca Dyrektorki Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

 

Źródło: edukacja.um.warszawa.pl

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)