Skip to main content

W tym roku szkolnym nasza szkoła realizuje Program z Pandą 4 przygotowany przez WWF Polska. Jest to czwarta edycja Programu, która umożliwia wejścia do świata przyrody i nauczenia się sposobów jego ochrony. Dzięki udziałowi w Programie nasi uczniowie mają okazję uczestniczyć w akcjach edukacyjnych.

wwf logoJesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy być częścią tego programu i przyczynić się do edukacji ekologicznej naszej społeczności. Realizację programu koordynowała Patrycja Soliwodzka (klasa 3A).

W programie wzięły udział m.in.: klasy 2A i 3A, Dyrekcja naszej szkoły, Samorząd szkolny i Rada Rodziców.

Nauczyciele zaangażowani w program to m.in.: p. Paweł Skworoda i p. Grzegorz Dziugieł.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)