Skip to main content

11 01 2024 klasa 1B udała się pod opieką rezerwowego wychowawcy na lekcję muzealną „Świat mitów” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Nie da się ukryć, że kultura starożytnej Grecji i Rzymu nie mogłaby być tak bogata bez opowieści o bogach i herosach. Na miejscu dowiedzieliśmy się nie tylko wielu rzeczy o Achillesie, Odyseuszu, Heraklesie, Edypie, Akteonie, Atenie czy Fortunie będących źródłem natchnienia dla malarzy renesansu, baroku i oświecenia, ale też mogliśmy utrwalić wiadomości wyniesione z języka polskiego. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki. Na zakończenie wycieczki dzięki uprzejmości pracowników muzeum mogliśmy zwiedzić Galerię Sztuki XIX wieku, gdzie nasi uczniowie i uczennice poznali obrazy związane z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski. Nie zapomnieliśmy też o obrazach związanych z twórczością Henryka Sienkiewicza. Był to na pewno udany dzień dla wszystkich, którzy wzięli udział w wycieczce. Dziękujemy w tym miejscu Radzie Rodziców, bez której wsparcia finansowego nie byłoby to możliwe.

Opr. Paweł Szymon Skworoda, rezerwowy wychowawca klasy 1B.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)