Skip to main content

10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada. Otworzyła ją Natalia Pertkiewicz z klasy 2a witając panie wicedyrektor Anetę Brzozowską i Elżbietę Fatygę, nauczycieli, młodzież, pracowników szkoły. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Pana Dyrektora Kamila Kujawy niestety nie było dzisiaj z nami z powodu obowiązków służbowych. W związku z tym głos zabrał pan Paweł Szymon Skworoda. Przypomniał on, że nasi przodkowie pomiędzy 1768 a 1864 rokiem pozostawali w ciągłej walce z zaborcami, szczególnie z carską Rosją. W konfrontacji z potęgą carskiego imperium wszystkie zrywy niepodległościowe na przestrzeni niemal stu lat kończyły się niepowodzeniem. W tym niemal biblijnym starciu Dawida z Goliatem ostatecznie triumfowała jednak polska „najwspanialsza tradycja niezgody na zniewolenie”. Nasi przodkowie pozostawili nam tę tradycję w swoim testamencie i zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czasach odrodzenia rosyjskiego imperium zła należy pamiętać, że nic nie jest nam dane raz na zawsze i że naród, który nie pamięta swej historii przestaje być narodem. Dziś trzeba nam szczególnie pamiętać o legionistach Józefa Piłsudskiego, którzy wyruszając z Krakowa w 1914 roku zapoczątkowali nie tylko wojenną epopeję Polaków, ale także współczesną historię Polski. Opowieść o polskiej walce o niepodległość i suwerenność to opowieść o tym jak z małych początków dochodzi się do rzeczy wielkich. Należy zawsze pamiętać, że podstawą polskiego bytu narodowego jest patriotyzm, niepodległość i suwerenność, których musimy strzec w każdym pokoleniu, a szczególna jest w tym rola Was polskiej młodzieży.

Następnie Olga Gałek z klasy 2a wprowadziła publiczność w treść akademii podkreślając, że 1918 roku dziadowie nasi zrzucili kajdany ponad stuletniej niewoli, sięgnęli po wolność i suwerenność. Dzisiaj stajemy w tym miejscu, aby oddać im hołd. Dzisiejsze święto powinno być świętem szczególnym, gdyż czas dzisiejszy jest czasem próby dla Nas i dla Naszej polskiej demokracji. Za naszą wschodnią granicą znów słychać wojenne werble. Jesteśmy tu, aby uhonorować ludzi, którzy na przestrzeni wieków nie ulękli się zaborców i oddali swoje życie za wolność naszego narodu. W dniu dzisiejszym w naszej szkole obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości. Gdy w 1795 roku Rzeczpospolita utraciła niepodległość wydawało się zaborcom, że państwo polskie zostało na zawsze wymazane z mapy Europy. Jednak polscy patrioci nie zamierzali składać broni bez walki. Walczyli u boku Francuzów na polach bitew niemal całej Europy, a potem uświęcali polską ziemię swoją krwią w kolejnych powstaniach: listopadowym, Wiośnie Ludów, styczniowym. Byli wśród nich generał Jan Henryk Dąbrowski, książę Józef Poniatowski, Józef Bem, Ludwik Mierosławski, Romuald Traugutt. Marzenia Polaków o niepodległości ziściły się w sierpniu 1914 roku, gdy Niemcy i Austro-Węgry wystąpiły przeciwko Rosji. Bohaterem tych dni stał się Józef Piłsudski, który na czele Legionów wywalczył tak długo oczekiwaną niepodległość Polski. Gdy w sierpniu 1920 roku zatrzymał ofensywę bolszewicką na Europę kraj nasz po raz drugi od czasów Jana III Sobieskiego nazwano „przedmurzem chrześcijaństwa”.

Nasze uczennice następnie zaśpiewały i wyrecytowały szereg utworów patriotycznych:

Jest takie miejsce, jest taki kraj – Sonia Mazurkiewicz.

Pierwsza kadrowa – Maria Magdalena Sitek i chór dziewcząt i chłopców z klasy 2a.

Legiony – Sonia Mazurkiewicz, Natalia Pogoda.

Bagnet na broń – Alicja Gałkowska.

Alarm dla miasta Warszawy – Michalina Nowak.

Ostatni list (Katyń 1940) – Natalia Wąsiewicz.

Warszawo ma – Natalia Pogoda.

Hymn Sybiraków – Sonia Mazurkiewicz, Natalia Pogoda, Antonina Szlenkier, Aleksandra Koziestańska, Zofia Tłustochowicz, chór dziewcząt i chłopców z klasy 2a.

Wychowanie (Ojczyznę kochać trzeba i szanować…) – Natalia Pogoda, Sonia Mazurkiewicz, Antonina Szlenkier, Zofia Tłustochowicz, Aleksandra Koziestańska, gitarzyści Adam Makarewicz, Mikołaj Mackiewicz, Kajetan Brzeziński,  chór dziewcząt i chłopców z klasy 2a.

Na zakończenie akademii stwierdziliśmy, że ze swych heroicznych zmagań o wolność wyciągnęli Polacy daleko idące wnioski, które pozwoliły im kosztem mniejszych już ofiar, poniesionych w latach 1956, 1968, 1970 i 1976, rozpocząć w sierpniu 1980 roku proces obalania systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej i tak zwanego porządku jałtańskiego w Europie. 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory do Senatu i częściowo wolne do Sejmu. Był to pierwszy krok na drodze naszego państwa do wstąpienia w struktury NATO i Unii Europejskiej. Społeczeństwo polskie spłaciło swój dług wobec tych wszystkich, którzy padli za wolność, aby była ona prawem i dzięki temu my Polacy możemy cieszyć się pokojem opartym n i e na prawie siły, l e c z na sile prawa. Takiego pokoju chcemy dziś nie tylko dla siebie, ale też dla całego świata.

Warto dodać w tym miejscu, że o g. 11 11 nasi nauczyciele i uczniowie tradycyjnie wzięli udział w akcji Szkoła do hymnu.

Dziękujemy w tym miejscu panu Grzegorzowi Dziugiełowi za przygotowanie naszych artystów, panu Krzysztofowi Bromberkowi za konsultacje przy utworach poetyckich, panu Pawłowi Szymonowi Skworodzie za organizację akademii i scenariusz, jak też opiekę nad chórem. Podziękowania składamy nauczycielom wychowania fizycznego za możliwość wykorzystania sali gimnastycznej do prób przez naszych młodych artystów. Dziękujemy też naszej publiczności – Dyrekcji, nauczycielom, uczniom i pracownikom Kazika, a Jankowi Wali z 4D tradycyjnie już bijemy brawo za nagłośnienie.

Opracował Paweł Szymon Skworoda, nauczyciel historii.

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem

wśród kandydatów klasą psychologiczną,

podjęto decyzję o zwiększeniu ilości oddziałów do dwóch (64 miejsca).