Skip to main content

Podczas zajęć kształtowano i umacniano szacunek do prawa oraz promowano postawy proobywatelskie. Ważne jest bowiem budowanie w młodych obywatelach zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości. Wśród prowadzących zajęcia Lekcje z Temidą znajdują się adwokaci, radcowie prawni, a także doktorzy nauk prawnych. Prowadzenie lekcji przez osoby na co dzień związane z tworzeniem i stosowaniem prawa stanowi gwarancję profesjonalnego przeprowadzenia zajęć. Uświadamiając uczniów o skutkach prawnych prześladowania rówieśników zwiększają oni bezpieczeństwo w szkołach. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się: Dlaczego ludzie stworzyli prawo? Jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić? Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa? Jakie prawa ma konsument? Czym jest stalking? Jak reagować na prześladowanie w szkole? Gdzie szukać przepisów prawa? Co zrobić, gdy kupiona przez internet rzecz jednak nie jest tą wymarzoną? Dyskutowali też o odpowiedzialności za treści publikowane w internecie, jak też poznali kluczowe paremie prawa rzymskiego: Dura lex, sed lex; Ignorantia iuris nocet; In dubio pro reo. Ważne jest podkreślenie zaangażowania naszych uczniów w dyskusje, jak też bardzo duże zainteresowanie naszej młodzieży tematyką prawa. Zajęcia prowadziła radca prawny pani Katarzyna Grajcar. Organizatorem programu edukacyjnego „Lekcje z Temidą” jest Fundacja Altum. Program sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zajęć w naszej szkole był pan Paweł Skworoda, nauczyciel wos i edb.