Skip to main content

13 września odbyła się w kinie Atlantic konferencja Kto ratuje jedno życie… Rozmowa o wartościach na przykładzie działań Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej”. Jej organizatorem było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod auspicjami Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konferencję, na którą tłumnie przybyła młodzież i nauczyciele z warszawskich szkół, otworzyły przemówienia pana Jarosława Zaronia (MSCDN) i Mazowieckiej Kurator Oświaty pani Aureli Michałowskiej.

Pan Zaron nawiązywał do wierszy Zbigniewa Herberta o potrzebie pamiętania o przeszłości na przekór panującej tendencji wychwalania współczesności i nowoczesności. Natomiast pani Kurator podkreśliła, że cieszy ją przede wszystkim udział w tej konferencji młodzieży, gdyż jesteśmy uczestnikami wyjątkowego wydarzenia. Konferencja została bowiem zorganizowana w związku z beatyfikacją rodziny Ulmów (10 09 2023). Szczególnie cenne były słowa o tym, że polska szkoła powinna uczyć czytania, pisania, rachunków, ale też być miejscem gdzie uczy się o wartościach, odwadze i gdzie należy pomóc młodzieży być jak najbardziej ludzką.

Głównym punktem konferencji była rozmowa, w której wzięli udział Elżbieta Ficowska (uratowana jako dziecko z Zagłady), Cezary Harasimowicz jako autor książek i Artur Wolski, jako prowadzący dyskusję o postawach Polaków wobec Żydów i polityce niemieckiej wobec Żydów w Polsce. Szczególnie uważnie młodzież wsłuchiwała się w słowa pani Ficowskiej, żywego świadka historii. Następnie pan Mateusz Szczepaniak z Muzeum Żydów Polskich Polin zaprezentował Portal Wiedzy Polscy Sprawiedliwi, a pan dr Piotr Kendziorek z Żydowskiego Instytutu Historycznego wygłosił wykład „Filozofia wobec Zagłady”.

Naszą szkołę na konferencji reprezentował nauczyciel historii Paweł Szymon Skworoda. Warto tutaj dodać, że obecnie dzień zamordowania rodziny Ulmów jest dniem szczególnym w polskim kalendarzu. 24 marca obchodzimy bowiem Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Dzień ten związany jest z tragicznym losem rodziny Ulmów oraz ukrywających się z ich pomocą Żydów, którzy 24 marca 1944 roku, w wyniku donosu, zostali zamordowani przez Niemców we wsi Markowa na Rzeszowszczyźnie.

Warto też dodać, że takie konferencje są potrzebne, zwłaszcza teraz w kontekście wojen i kryzysów, gdyż pomagają młodzieży zrozumieć, że kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat.

Opracował Paweł Szymon Skworoda, nauczyciel historii.

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem

wśród kandydatów klasą psychologiczną,

podjęto decyzję o zwiększeniu ilości oddziałów do dwóch (64 miejsca).