Skip to main content

Klasa 1F wraz z wychowawczynią p. Karoliną Dolegą i p. Agnieszką Puszek wybrali się na Politechnikę Warszawską Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej na wykłady w ramach Festiwalu Nauki.

Na pierwszym wykładzie omówione zostały zagadnienia związane z wyzwaniami jakie przed inżynierami przemysłu chemicznego stawia najbliższa przyszłość. W szczególności w celu zapewnienia odpowiednich standardów życia ludzi przy jednocześnie trwającym wzroście liczby ludzi na świecie, a także przy wyczerpywaniu się surowców naturalnych oraz koniecznym zminimalizowaniu niekorzystnego wpływu na środowisko.

Przedmiotem wykładu drugiego były różne metody otrzymywania wodoru. W czasie zajęć zostały przedstawione metody klasyczne, jak również te bardziej innowacyjne i całkiem nowatorskie.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

GODZINA 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(klasa 1e zakończenie o godz. 9.00 w sali 33)