Skip to main content

13 02 2024 w naszej szkole odbyły się zajęcia z edukacji prawnej w ramach projektu „Mocni w prawie”. Dzięki temu pani Malwina Tkacz (doktorantka ze Szkoły Doktorskiej UKSW, ambasadorka praw doktoranta i dziennikarka) spotkała się z młodzieżą klas 3A, 2A, 1A, 4A, 1H i 2C. Dzięki temu nasi uczniowie i uczennice mogli zapoznać się z przyczynami i konsekwencjami przestępczości, poszerzając swoją wiedzę na temat rozpowszechniania zjawiska przestępczości wśród młodzieży u progu wejścia w dorosłość. Omówione zostały takie zagadnienia jak: kary i występki, demoralizacja, rozpijanie małoletniego, czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje, czym są spoofing, grooming i phishing, używki. Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzi ludzie będą w stanie wykazać się umiejętnością współdziałania z organami państwa, a przez to świadomie angażować się w życie społeczne w ramach społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego państwa prawnego. Projekt został sfinalizowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dyspozytorem jest Minister Sprawiedliwości. Osobą organizującą wizytę pani doktorant w naszym liceum był pan Paweł Szymon Skworoda, nauczyciel historii i wos.

Opr. P. Sz. Skworoda.