Skip to main content

28 02 2024 delegacja naszej szkoły wzięła udział w zajęciach Dzień z Wydziałem Prawa w Warszawie. Uczennice Natalia Pogoda, Alicja Cooper, Maria Magdalena Sitek i uczeń Jan Szpyrka pod opieką pana Marcina Rakowicza, naszego nieocenionego nauczyciela bibliotekarza, mogli obejrzeć symulację rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, przeprowadzoną przez studentki i studentów z Koła Naukowego Praw Człowieka Uniwersytetu SWPS we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, działającym na Uniwersytecie Warszawskim. Wzięli też udział w ciekawych warsztatach i mogli wysłuchać wykładu dziekana Wydziału Prawa w Warszawie dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS pana Marcina Asłanowicza – prawnika, który naukowo interesuje się postępowaniem cywilnym i gospodarczym, postępowaniem arbitrażowym i prawem cywilnym. Jest też Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan i współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zaś zajęcia z postępowania cywilnego, arbitrażu, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego. Był to według entuzjastycznych relacji naszych uczennic i ucznia bardzo udany i inspirujący dzień. Po raz kolejny okazało się, że nasza młodzież, gdy tylko chce może osiągnąć bardzo wiele. Bardzo serdecznie dziękujemy w tym miejscu Dyrekcji naszej szkoły za przychylny stosunek do pomysłu wyjścia naszej młodzieży, a opiekunowi delegacji za chęć działania i poświęcony czas.
Opr. Paweł Szymon Skworoda, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, tym razem jako pośrednik pomiędzy uczniami a organami decyzyjnymi naszej szkoły.