Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) poniżej znajdą Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Proszę o zapoznanie się z dokumentami.

Więcej szczegółów     Rozumiem

zmień kontrast
A+  A-
Strona główna

Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowane są  następujące innowacje pedagogiczne ukierunkowane na:

                                                           WYCHOWANIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest kształtowanie kompetencji kluczowych w tym  rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie, znane jest w środowisku szkół jako szkoła promująca postawy przedsiębiorcze. W nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 przewidujemy wprowadzenie kilku innowacji pedagogicznych.

1. Innowacja metodyczno-organizacyjna na lekcjach podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce z wykorzystaniem BRANŻOWYCH SYMULACJI BIZNESOWYCH  firmy REVAS

Branżowe Symulacje Biznesowe idealnie wpisują się w podstawę programową podstaw przedsiębiorczości w dziale PRZEDSIĘBIORSTWO, gdzie uczniowie , oprócz wiedzy teoretycznej będą mogli  w symulowanych warunkach tworzyć i
zarządzać firmami. Projekt realizowany będzie  w klasach pierwszych pogimnazjalnych o profilu informatyczno- menedżerskim i ekonomicznym oraz w klasie 2b i 3b na zajęciach ekonomii w praktyce.

 

                  

.

 
       2.               KREATYWNY SEMESTR PROJEKTOWY:
„Szkoła przedsiębiorczości- edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych”
 
Wychowanie do przedsiębiorczości, ekonomiczne inicjatywy edukacyjne sposobem na motywowanie uczniów do działania.
.Innowacja metodyczno-organizacyjna na godzinach wychowawczych w klasach 2b i 2c
 
Projekt ma charakter interdyscyplinarny obejmuje takie przedmioty jak: podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, geografia, historia oraz godzina wychowawcza.
Jest projektem edukacyjnym realizowanym  przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo wraz z  NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej. W projekcie uczestniczy 10 szkół  z województwa mazowieckiego i podkarpackiego, w tym nasza szkoła.

 

 1. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
  - udział w  dwudniowych ( bezpłatnych) warsztatach wprowadzających ( Motycz k/Lublina)
  - wykorzystanie metody projektu do przeprowadzenia inicjatyw ekonomicznych, takich jak:   konkursy , wystawy, prezentacje, podchody ekonomicznych, quizy oraz lekcje  prowadzonych przez uczniów dla młodszych uczniów.
   - wykorzystanie narzędzi TIK  ( platforma internetowa, generatory krzyżówek, kodów QR, inne aplikacje)
   - wdrożenie pracy metodą grupową
  -utworzenie klasowej firmy połączonej  z wyborem zarządu, zespołów zadaniowych. 
3.Innowacja metodyczno- organizacyjna realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych- Szkolnego Koła Przedsiębiorczości
 
 
Aktywność społeczna. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Olimpiada  Zwolnieni z Teorii
 
W ramach Olimpiady "Zwolnieni z Teorii", uczniowie realizują własne projekty społeczne, nieustannie rozwijając się i wpływając na lokalne społeczności.
 
Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada projektów społecznych. Polega na praktycznej nauce kompetencji przydatnych w życiu zawodowym poprzez zorganizowanie prawdziwego projektu społecznego. Przez wszystkie etapy projektu prowadzi platforma www.zwolnienizteorii.pl. Na koniec uczestnicy otrzymują międzynarodowe certyfikaty, z takich dziedzin jak zarządzanie projektami, marketing czy kompetencje cyfrowe. Najlepsze projekty wyróżniane zostają "Złotymi Wilkami". Nagrody wręczane są na oficjalnej gali finałowej z rąk przedstawicieli najwyższych władz państwowych i szefów wielkich firm podczas dorocznego Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii.
 

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz