Skip to main content

Warto zaznaczyć, że była to pierwsza Polka, która na tym polu osiągnęła międzynarodową sławę. Anna Bilińska-Bohdanowiczowa żyła w latach 1854–1893, a jej twórczość była prezentowana na najważniejszych europejskich wystawach i doceniania przez krytyków sztuki z wielu krajów. Także dziś obrazy i fascynujące losy malarki wzbudzają duże zainteresowanie publiczności, a wiele dzieł Bilińskiej trafiło do kanonu polskiej sztuki. Jak zaznaczyło Muzeum Narodowe: Prezentacja porusza zagadnienia natury artystycznej, takie jak akademizm w twórczości Bilińskiej, portret jako preferowany przez nią temat malarski czy technika pastelu, w której wypowiadała się równie często jak w malarstwie olejnym. Inne kwestie, które podejmujemy w ramach ekspozycji, to samoświadomość artystki i jej widzenie pozycji twórcy w świecie, wyrażające się m.in. w kreowaniu własnego wizerunku w autoportretach. Niezwykle interesujące są również wątki biograficzne: pokonywanie przez malarkę materialnych i osobistych trudności na drodze do zawodowego sukcesu czy jej relacje towarzyskie i uczuciowe. Twórczości Bilińskiej nie sposób przedstawić bez zarysowania ograniczeń, jakich w XIX wieku doświadczały kobiety w ramach instytucji sztuki i kształcenia artystycznego oraz ze względu na normy i oczekiwania społeczne. Studiująca i tworząca w Paryżu artystka stworzyła szereg frapujących dzieł, które nasi uczniowie i uczennice mogli podziwiać podczas zwiedzania muzeum, jak m.in.: Portret rzeźbiarza Georges’a Greya BarnardaPortret młodego pianisty Józefa HofmannaAutoportret niedokończonyStudium kobiety, jak też liczne portrety dziecięce i frapujące krajobrazy wybrzeży Francji (Bretanii). Na potrzeby wystawy odtworzono także oryginalne wnętrze Academie Julian.

Następnie klasa 3D zwiedziła wystawy stałe Muzeum Narodowego m.in.: wystawę sztuki dworskiej, wystawę malarstwa i sztuki niderlandzkiej, jak też sztuki i rzeźby średniowiecznej. Podczas tej części wycieczki szczególne zainteresowanie naszych uczniów wzbudziły takie dzieła sztuki jak: obraz Bitwa pod Orszą, przedstawiający triumf wojsk polsko-litewskich nad armią moskiewską, ekspozycja pasów kontuszowych i  portretów trumiennych, insygnia koronacyjne Augusta III Wettyna i jego małżonki, obrazy Jana Kazimierza Wazy, Ludwiki Marii Gonzagi, kardynała Richelieu. Oprócz dzieł sztuki będących świadkami wielkich wydarzeń dostrzegliśmy jednak także sceny rodzajowe i animalistyczne jak: Walka psa z czaplą, Pies, sowa i trofea myśliwskie. Chwilę zadumy wywoływały też martwe natury i tak znane obrazy jak: Achilles wśród córek LikomedesaPrometeuszApollo i MarsjaszAtalanta i Hippomenes czy Niedobrana para (Vanitas). Nie należy też zapominać o porcelanie z Miśni i Wiednia, rzeźbie sakralnej jak Głowa świętego Jana Chrzciela na tacyPoliptyku Zwiastowania z Jednorożcem i Tryptyku z legendą świętego Stanisława Biskupa z Pławna czy monumentalnym ołtarzu z Pruszcza Gdańskiego oraz sztuce złotniczej. Była to na pewno udana i niezapomniana wycieczka, pozwalająca też na jeszcze lepszą integrację zespołu klasowego.