Skip to main content

Podczas pierwszej z nich, w obecności szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka i sędziego Bogusława Nizieńskiego, odsłonięto tablicę upamiętniającą śp. Stefana Melaka – przewodniczącego Komitetu Katyńskiego walczącego o prawdę i pamięć o zbrodni katyńskiej w czasach komunistycznego zniewolenia. Uroczystość zwieńczyło złożenie wieńców w hołdzie ofiarom sowieckiej agresji i przemarsz pocztów sztandarowych. Naszą szkołę reprezentował poczet w składzie: Tomasz Kalejta, Aleksandra Motyl i Weronika Mioduszewska (wszyscy z klasy społeczno-prawnej 3D). Ta sama trójka uczniów w ramach pocztu sztandarowego reprezentowała naszą szkołę podczas uroczystości zorganizowanych przez oświatową Solidarność regionu Mazowsze.  O godz. 12:00 dnia 17 września 2021 r. po raz 26 zebrała się bowiem młodzież warszawskich szkół pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie na lekcję historii, podczas której uwypuklono zasługi śp. księdza Zdzisława Peszkowskiego, wieloletniego prezesa Fundacji Golgota Wschodu, zasłużonego na polu dokumentowania i upamiętniania zbrodni katyńskiej. Wspomniano także postać księdza Stefana Niedzielaka, walczącego o tzw. dolinkę katyńską, zamordowanego u schyłku PRL-u. Podkreślono, że 17 września 1939 roku Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona licząca 600-650 tysięcy żołnierzy i tysiące czołgów, podzielonych na dwa Fronty: Białoruski i Ukraiński dokonała zbrojnej napaści na Polskę, której wszystkie siły zaangażowane były w odpieranie agresji niemieckiej. Władze sowieckie wypełniły w ten sposób ustalenia tajnego protokołu dodatkowego do paktu Ribbentrop – Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 roku. Od momentu uderzenia na Polskę żołnierze sowieccy dokonywali wielu zbrodni wojennych mordując wziętych do niewoli polskich żołnierzy i nie oszczędzając ludności cywilnej. Był to jednak tylko wstęp do zorganizowanej akcji wysiedleńczej ludności polskiej i zbrodni katyńskiej na polskich oficerach i policjantach, które zostały przeprowadzone przez sowieckie NKWD w 1940 roku. Na zakończenie lekcji został przez organizatorów „zadany problem” do przemyślenia przez młodzież – co zrobimy z Naszą Wolnością.

W tym samym dniu o godzinie 17 00 odbyły się uroczystości zorganizowane z kolei przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz prezesa Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie generała dywizji Leona Komornickiego. W uroczystościach tych naszą szkołę reprezentował, mimo deszczu i chłodu, poczet sztandarowy w składzie: Mikołaj Szmagała, Zuzanna Cielenkiewicz i Olga Cwynar (wszyscy z klasy społeczno-prawnej 3D). Warto podkreślić, że podczas tych uroczystości odczytano list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jak też przemawiała pani Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Miały też miejsca przemówienia prezesa pana generała Leona Komornickiego i pana Mateusza Szpytmy, zastępcy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Uroczystościom towarzyszyły modlitwy duchownych różnych wyznań m.in. Michaela Schudricha, naczelnego rabina Polski. Na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej żyli bowiem obok siebie katolicy, prawosławni, grekokatolicy, ewangelicy, muzułmanie (Tatarzy) i Żydzi. Wielu z nich padło ofiarą sowieckiego terroru za fakt bycia obywatelami polskimi, jak też sowieckiej zemsty za nieugiętą postawę podczas wojny z Rosją bolszewicką (1919-1921). Niemal półtoragodzinną uroczystość zamknęło złożenie wieńców i przemarsz pocztów sztandarowych. Opiekunem naszych uczniów podczas uroczystości był pan Paweł Skworoda, nauczyciel wos i edb, wychowawca klasy 3D.