Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) poniżej znajdą Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Proszę o zapoznanie się z dokumentami.

Więcej szczegółów     Rozumiem

zmień kontrast
A+  A-
Strona główna

Historia

Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie istnieje od 1990 roku, jednak zaznaczyliśmy się już wyraźnie i trwale na oświatowej mapie Warszawy. Dziś mieszkańcy stolicy, a przede wszystkim młodzież, znają dobrze naszą szkołę z licznych programów telewizyjnych i radiowych, publikacji prasowych, w których uczniowie i nauczyciele prezentowali swoje poglądy, osiągnięcia, brali udział w dyskusjach i spierali się o rzeczy ważne.

Młodzież zna naszą szkołę, bo wiadomości o dobrych liceach roznoszą się szybko.

 

 

Początki – jak zawsze – były trudne. W gmachu, w którym znajduje się obecnie XLIII LO mieściło się wcześniej, najstarsze w Polsce, Technikum Ceramiczne. Była to szkoła o wielkiej tradycji, do grona jej absolwentów należą wybitni uczeni, znakomici fachowcy i zasłużeni patrioci.

Profesorowie i uczniowie technikum brali czynny udział w walkach z okupantem w czasie drugiej Wojny Światowej. Walczyli jako żołnierze Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, ginęli w więzieniach. Fakty te dobitnie świadczą o atmosferze wychowawczej szkoły.


Technikum Ceramiczne powstało w roku 1927, obchodziłoby więc niebawem 80 rocznicę istnienia, ale nowe czasy stawiają nowe wymagania. Reforma oświaty redukowała dotychczasowe szkolnictwo zawodowe, w Warszawie brak było rozwiniętego przemysłu ceramicznego, który gwarantowałby zatrudnienie dla absolwentów. Kurczył się więc nabór kandydatów, chętnych do podjęcia się zawodu ceramika.


I tak zrodziła się myśl o powołaniu przy ówczesnym Technikum Ceramicznym liceum ogólnokształcącego. W roku 1990 pojawiły się w tym gmachu dwie pierwsze klasy licealne. Z każdym rokiem przybywało uczniów liceum, a ubywało technikum. W 1992 r. liceum otrzymało imię Kazimierza Wielkiego. Teraz jesteśmy samodzielnym XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego.

2 marca 2007 roku odbyło się uroczyste nadanie sztandaru naszemu liceum. W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP – Artur Górski, wiceburmistrz do spraw oświaty w dzielnicy Mokotów – Krzysztof Skolimowski, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania w dzielnicy Mokotów – Małgorzata Panabażys, wizytator Kuratorium Oświaty –Elżbieta Muras-Sadowska, dzielnicowi szefowie nauczycielskich związków zawodowych - Iwona Fitali-Kutyna (NSZZ „Solidarność”), Urszula Woźniak (ZNP), proboszcz parafii Matki Boskiej Anielskiej – ks.Andrzej Białczyk, emerytowani nauczyciele i pracownicy XLIII LO, dyrektorzy zaprzyjaźnionych liceów warszawskich, absolwenci, nauczyciele, pracownicy i młodzież naszej placówki.

 

 

Na zielonym tle awersu sztandaru widnieje podobizna króla Kazimierza III Wielkiego – wierna kopia portretu Jana Matejki z „Pocztu królów polskich”. Wokół głowy monarchy na kształt elipsy układa się napis ”XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego”. Na czerwonym tle rewersu znajduje się orzeł i hasło: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

 

 

Nadaniu sztandaru towarzyszyły okolicznościowe przemówienia dyrektora liceum i zaproszonych gości, wręczenie pamiątkowych książek najdłużej związanym z placówką nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, występy artystyczne młodzieży, pokaz walki rycerskiej i tańców dworskich – wszystko to na znakomitym poziomie. Uroczystość wywołała wiele wzruszeń. Szkoła zyskała sztandar, który stanowi element budowania tradycji każdej placówki oświatowej. Była to także znakomita okazja do promowania XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w środowisku.

 

XLIII LO jest szkołą otwartą i gościnną. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi - odwiedzili nas m.in.:

 • Prymas Polski - Józef Glemp;
 • p. Leszek Balcerowicz;
 • p. Marcin Święcicki;
 • piłkarze Legii (C. Kucharski, T. Kiełbowicz, D. Dudek).


Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z:

 • p. Krystyną Sienkiewicz;
 • p. Tadeuszem Kubiakiem;
 • p. Stefanem Chwinem.

 

Nasza młodzież chętnie pomaga innym, organizując akcje charytatywne na rzecz:

 • Domu Dziecka przy ul. Rakowieckiej;
 • Domu Dziecka w Międzylesiu;
 • Zakładu Opieki dla dzieci niewidomych w Laskach;
 • Zakładu Opieki dla dzieci upośledzonych w Łbiskach.

 

Uczniowie uczestniczyli w akcjach dobroczynnych:

 • "Góra grosza";
 • "Pomoc schroniskom dla zwierząt";
 • "Akcja Klubu Gaja";
 • "Festiwal pomocy Afryce - We are the FUTURE";
 • "Akcja pomocy najuboższym" pod patronatem Caritasu.

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz