Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) poniżej znajdą Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Proszę o zapoznanie się z dokumentami.

Więcej szczegółów     Rozumiem

zmień kontrast
A+  A-
Strona główna

Harmonogram roku szkolnego

PLAN PRACY SZKOŁY 2021/2022


Termin

Zadanie

Odpowiedzialni

31.08

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

4.09

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

P. W. Ulatowska, Samorząd

11.09

Wprowadzenie podstawowych danych do e-dziennika.

Wszyscy nauczyciele

wrzesień

Giełda używanych podręczników.

Samorząd

11.09

Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zebranie z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

18.09

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach przed Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

P. A. Brzozowska

Cały rok

Działania szkoły kształtujące postawy patriotyczne, wyjścia do muzeów, apele, udział w uroczystościach.

Nauczyciele historii

25.09

Złożenie w formie pisemnej i elektronicznej rozkładów materiału, wymagań edukacyjnych, planów pracy zespołów przedmiotowych, planów pracy wychowawców, planu pracy pedagoga szkolnego i biblioteki szkolnej.

 

 

 

Wszyscy

          nauczyciele

Do 29.09

Testy diagnostyczne w klasach pierwszych

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

Do 29.09

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rozpoznanie  uczniów z orzeczeniem lub opinią PPP

Wychowawcy, psycholog, pedagog

29.09

Uzupełnienie dziennika elektronicznego, wszystkie zakładki.

Wszyscy nauczyciele

29.09

Złożenie deklaracji maturalnych przez uczniów klas III z załącznikami.

Wychowawca

klasy III

Wrzesień

’17 – cały rok

Działania szkoły w zakresie edukacji i doradztwa zawodowego – szkolny  program przedsiębiorczości

 

Pani B. Stanisławska

Doradca zawodowy

Październik ‘17

Cały rok

Działania szkoły w zakresie edukacji kulturalnej. Inauguracja działalności szkolnego radia, współpraca z Polskim Radiem.

Dyrektor, Samorząd

Cały rok

Działania szkoły w zakresie edukacji kulturalnej. Edukacja teatralna. Wyjścia do teatru. Szkolne przedstawienia.

Pani W. Ulatowska

Pani A. Walczak

Cały rok

Działania szkoły w zakresie edukacji sportowej i prozdrowotnej.  Zawody sportowe. Dzień sportu.

Nauczyciele W-F

Październik

’17

Zajęcia integrujące społeczność uczniów klas pierwszych. Wyjazdy integracyjne.

Wychowawcy klas I

Październik

’17

Analiza wyników egzaminu maturalnego 2017

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Od października’17 – cały rok

Współpraca z uczelniami wyższymi

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

Październik

’17

Opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej

Zespół ds. ewaluacji

13.10

Święto Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych.

P. W. Ulatowska

Opiekun Samorządu

Samorząd

23.10

Posiedzenie RP - analiza wyników egzaminu maturalnego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

                           Dzień otwarty dla rodziców.

Dyrektor, psycholog,

pedagog.

Wszyscy nauczyciele

1.11

Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy.

 

2.11,3.11

Dodatkowe dni wolne od pracy.

 

Zgodnie z ofertą

Planowanie kariery zawodowej uczniów klas trzecich.

Salon Edukacyjny Politechniki Warszawskiej

PERSPEKTYWY

Doradca zawodowy, pedagog, wychowawcy klas

10.11

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Akademia.

Nauczyciele historii i WOS

Listopad’17

Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Akcje promujące czytelnictwo.

Biblioteka. Zespól humanistyczny.

Listopad’17

Podniesienie jakości  kształcenia ze szczególnym

Uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. Opracowanie i wdrożenie twórczych metod i form pracy w nauczaniu podstawy programowej. Wnioski  z

badania diagnostycznego w klasach I.

 

 

 

Nauczyciele matematyki

Listopad’17

Działanie szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz

warunków ewakuacji z budynku szkoły.

 

Wszyscy nauczyciele, dyrektor

Listopad’17

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania

i organizowania egzaminu maturalnego. Przygotowanie dokumentu według procedur CKE dotyczących organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 

 

Dyrektor

 

13.11

Zebranie RP. Dzień otwarty dla rodziców.

Wszyscy nauczyciele

Listopad’17

Podnoszenie jakości kształcenia.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu pisemnego z przedmiotów obowiązkowych w celu sprawdzenia procedur maturalnych i przygotowania uczniów egzaminu maturalnego.

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

Listopad’17

Analiza wyników egzaminu maturalnego. Przygotowanie dokumentu z opracowania wyników matur.

Zespoły przedmiotowe. Dyrektor.

Do 30 listopada

Nowelizacja statutu i dokumentów szkolnych zgodnie z

przepisami obowiązującego prawa oświatowego.

Zespół ds. nowelizacji dokumentów

5.12

Międzynarodowy dzień wolontariatu. Dekoracja szkoły w formie plakatów tematycznych, kampania informacyjna.

Pedagog, wychowawcy klas, Samorząd

8.12

Wystawienie zagrożeń na I semestr

 

11.12

Międzynarodowy dzień praw człowieka. Happening, akcja informacyjna.

Pedagog, wychowawcy klas, Samorząd

11.12

Posiedzenie RP. Obowiązkowe zebranie z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

 

22.12

Świąteczny koncert charytatywny.

Wigilie klasowe. Wigilia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Dyrektor, Samorząd, Wychowawcy, zespół humanistyczny

23.12.17-1.01.18

Zimowa przerwa świąteczna

 

4.01.18 (czwartek)

Termin wystawienia ocen za I semestr. Rada klasyfikacyjna.

Wszyscy nauczyciele

  8.01.18

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji semestralnej. Obowiązkowe zebranie z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

15-28.01

Ferie zimowe

 

Luty ‘18

Studniówka

Wychowawca kl. III

Luty’18

Działanie szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

Uczniów

Happening o uzależnieniach.

Wychowawcy klas, Samorząd

 

Luty’18

Opracowanie informacji dot. rekrutacji do

klas I. Przygotowanie oferty edukacyjnej.

 

Komisja rekrutacyjna

Luty’18

Poinformowanie kandydatów o zasadach rekrutacji do klas I. Oferta edukacyjna i Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

 

Komisja rekrutacyjna

5.02

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

Wychowawca kl. III

19.02

Zebranie RP

Wszyscy nauczyciele

Marzec’18

Rekolekcje wielkopostne

Nauczyciel religii

5.03

Podanie harmonogramu matur ustnych

Dyrektor

Marzec ‘18

Matury próbne

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

12.03

Zebranie RP. Obowiązkowe zebranie dla rodziców. Informacje o zagrożeniach dla uczniów klas III.

Wszyscy nauczyciele

28.03

Wielkanoc szkolna

Dyrektor, Samorząd,

o. Konrad Abramowicz, zespół językowy

5.03

Imieniny patrona szkoły

Samorząd Szkolny, samorządy klasowe

29.03-3.04

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9.04, 16.04

Spotkania dla kandydatów do 43. LO

Komisja ds. promocji szkoły, Samorząd

Kwiecień’18

Święto szkoły

Komisja ds. promocji szkoły, Samorząd

20.04

Termin wystawienia ocen końcowych w klasach III

Wszyscy nauczyciele

23.04

Rada klasyfikacyjna

Wszyscy nauczyciele

26.04 (czwartek)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji

w kl. III.

 

Wszyscy nauczyciele

27.04

Uroczyste zakończenie zajęć w klasach III.

Wychowawcy klas pierwszych

30.04

Dodatkowy dzień wolny od zajęć.

 

1.05

Święto pracy. Dzień wolny.

 

2.05

Dodatkowy dzień wolny od zajęć.

 

3.05

Święto Konstytucji 3 maja. Dzień wolny od zajęć.

 

4-25.05

Pisemne i ustne egzaminy maturalne.

Wszyscy nauczyciele

4., 7., 8.05

Dni wolne na egzamin maturalny.

 

14.05.18

Posiedzenie RP. Obowiązkowe zebranie z rodzicami.

Informacje o zagrożeniach w kl. I i II.

Wszyscy nauczyciele

31.05

Boże Ciało. Dzień wolny.

 

1.06

Dodatkowy dzień wolny.

 

15.06

Termin wystawienia ocen końcowych.

Wszyscy nauczyciele

18.06

Rada klasyfikacyjna

Wszyscy nauczyciele

21.06

(czwartek)

Zebranie plenarne RP. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej.

Wszyscy nauczyciele

22.06

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

22.06

Zebranie RP. Podsumowanie roku szkolnego.

Wszyscy nauczyciele

Do 25.06

Oddanie dokumentacji szkolnej

Wszyscy nauczyciele

Lipiec, sierpień ‘18

Rekrutacja do liceum

Komisja Rekrutacyjna

21-23.08

Maturalne egzaminy poprawkowe

Powołane komisje

22-25.08

Egzaminy poprawkowe dla klas I, II, III

Powołane komisje

31.08.18

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

/files/files/Harmonogram%20pracy%2043_%20L

Termin

Zadanie

Odpowiedzialni

31.08

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

4.09

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

P. W. Ulatowska, Samorząd

11.09

Wprowadzenie podstawowych danych do e-dziennika.

Wszyscy nauczyciele

wrzesień

Giełda używanych podręczników.

Samorząd

11.09

Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zebranie z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

18.09

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach przed Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

P. A. Brzozowska

Cały rok

Działania szkoły kształtujące postawy patriotyczne, wyjścia do muzeów, apele, udział w uroczystościach.

Nauczyciele historii

25.09

Złożenie w formie pisemnej i elektronicznej rozkładów materiału, wymagań edukacyjnych, planów pracy zespołów przedmiotowych, planów pracy wychowawców, planu pracy pedagoga szkolnego i biblioteki szkolnej.

 

 

 

Wszyscy

          nauczyciele

Do 29.09

Testy diagnostyczne w klasach pierwszych

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

Do 29.09

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rozpoznanie  uczniów z orzeczeniem lub opinią PPP

Wychowawcy, psycholog, pedagog

29.09

Uzupełnienie dziennika elektronicznego, wszystkie zakładki.

Wszyscy nauczyciele

29.09

Złożenie deklaracji maturalnych przez uczniów klas III z załącznikami.

Wychowawca

klasy III

Wrzesień

’17 – cały rok

Działania szkoły w zakresie edukacji i doradztwa zawodowego – szkolny  program przedsiębiorczości

 

Pani B. Stanisławska

Doradca zawodowy

Październik ‘17

Cały rok

Działania szkoły w zakresie edukacji kulturalnej. Inauguracja działalności szkolnego radia, współpraca z Polskim Radiem.

Dyrektor, Samorząd

Cały rok

Działania szkoły w zakresie edukacji kulturalnej. Edukacja teatralna. Wyjścia do teatru. Szkolne przedstawienia.

Pani W. Ulatowska

Pani A. Walczak

Cały rok

Działania szkoły w zakresie edukacji sportowej i prozdrowotnej.  Zawody sportowe. Dzień sportu.

Nauczyciele W-F

Październik

’17

Zajęcia integrujące społeczność uczniów klas pierwszych. Wyjazdy integracyjne.

Wychowawcy klas I

Październik

’17

Analiza wyników egzaminu maturalnego 2017

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Od października’17 – cały rok

Współpraca z uczelniami wyższymi

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

Październik

’17

Opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej

Zespół ds. ewaluacji

13.10

Święto Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych.

P. W. Ulatowska

Opiekun Samorządu

Samorząd

23.10

Posiedzenie RP - analiza wyników egzaminu maturalnego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

                           Dzień otwarty dla rodziców.

Dyrektor, psycholog,

pedagog.

Wszyscy nauczyciele

1.11

Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy.

 

2.11,3.11

Dodatkowe dni wolne od pracy.

 

Zgodnie z ofertą

Planowanie kariery zawodowej uczniów klas trzecich.

Salon Edukacyjny Politechniki Warszawskiej

PERSPEKTYWY

Doradca zawodowy, pedagog, wychowawcy klas

10.11

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Akademia.

Nauczyciele historii i WOS

Listopad’17

Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Akcje promujące czytelnictwo.

Biblioteka. Zespól humanistyczny.

Listopad’17

Podniesienie jakości  kształcenia ze szczególnym

Uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. Opracowanie i wdrożenie twórczych metod i form pracy w nauczaniu podstawy programowej. Wnioski  z

badania diagnostycznego w klasach I.

 

 

 

Nauczyciele matematyki

Listopad’17

Działanie szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz

warunków ewakuacji z budynku szkoły.

 

Wszyscy nauczyciele, dyrektor

Listopad’17

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania

i organizowania egzaminu maturalnego. Przygotowanie dokumentu według procedur CKE dotyczących organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 

 

Dyrektor

 

13.11

Zebranie RP. Dzień otwarty dla rodziców.

Wszyscy nauczyciele

Listopad’17

Podnoszenie jakości kształcenia.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu pisemnego z przedmiotów obowiązkowych w celu sprawdzenia procedur maturalnych i przygotowania uczniów egzaminu maturalnego.

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

 

Listopad’17

Analiza wyników egzaminu maturalnego. Przygotowanie dokumentu z opracowania wyników matur.

Zespoły przedmiotowe. Dyrektor.

Do 30 listopada

Nowelizacja statutu i dokumentów szkolnych zgodnie z

przepisami obowiązującego prawa oświatowego.

Zespół ds. nowelizacji dokumentów

5.12

Międzynarodowy dzień wolontariatu. Dekoracja szkoły w formie plakatów tematycznych, kampania informacyjna.

Pedagog, wychowawcy klas, Samorząd

8.12

Wystawienie zagrożeń na I semestr

 

11.12

Międzynarodowy dzień praw człowieka. Happening, akcja informacyjna.

Pedagog, wychowawcy klas, Samorząd

11.12

Posiedzenie RP. Obowiązkowe zebranie z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

 

22.12

Świąteczny koncert charytatywny.

Wigilie klasowe. Wigilia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Dyrektor, Samorząd, Wychowawcy, zespół humanistyczny

23.12.17-1.01.18

Zimowa przerwa świąteczna

 

4.01.18 (czwartek)

Termin wystawienia ocen za I semestr. Rada klasyfikacyjna.

Wszyscy nauczyciele

  8.01.18

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji semestralnej. Obowiązkowe zebranie z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele

15-28.01

Ferie zimowe

 

Luty ‘18

Studniówka

Wychowawca kl. III

Luty’18

Działanie szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

Uczniów

Happening o uzależnieniach.

Wychowawcy klas, Samorząd

 

Luty’18

Opracowanie informacji dot. rekrutacji do

klas I. Przygotowanie oferty edukacyjnej.

 

Komisja rekrutacyjna

Luty’18

Poinformowanie kandydatów o zasadach rekrutacji do klas I. Oferta edukacyjna i Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

 

Komisja rekrutacyjna

5.02

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

Wychowawca kl. III

19.02

Zebranie RP

Wszyscy nauczyciele

Marzec’18

Rekolekcje wielkopostne

Nauczyciel religii

5.03

Podanie harmonogramu matur ustnych

Dyrektor

Marzec ‘18

Matury próbne

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

12.03

Zebranie RP. Obowiązkowe zebranie dla rodziców. Informacje o zagrożeniach dla uczniów klas III.

Wszyscy nauczyciele

28.03

Wielkanoc szkolna

Dyrektor, Samorząd,

o. Konrad Abramowicz, zespół językowy

5.03

Imieniny patrona szkoły

Samorząd Szkolny, samorządy klasowe

29.03-3.04

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9.04, 16.04

Spotkania dla kandydatów do 43. LO

Komisja ds. promocji szkoły, Samorząd

Kwiecień’18

Święto szkoły

Komisja ds. promocji szkoły, Samorząd

20.04

Termin wystawienia ocen końcowych w klasach III

Wszyscy nauczyciele

23.04

Rada klasyfikacyjna

Wszyscy nauczyciele

26.04 (czwartek)

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji

w kl. III.

 

Wszyscy nauczyciele

27.04

Uroczyste zakończenie zajęć w klasach III.

Wychowawcy klas pierwszych

30.04

Dodatkowy dzień wolny od zajęć.

 

1.05

Święto pracy. Dzień wolny.

 

2.05

Dodatkowy dzień wolny od zajęć.

 

3.05

Święto Konstytucji 3 maja. Dzień wolny od zajęć.

 

4-25.05

Pisemne i ustne egzaminy maturalne.

Wszyscy nauczyciele

4., 7., 8.05

Dni wolne na egzamin maturalny.

 

14.05.18

Posiedzenie RP. Obowiązkowe zebranie z rodzicami.

Informacje o zagrożeniach w kl. I i II.

Wszyscy nauczyciele

31.05

Boże Ciało. Dzień wolny.

 

1.06

Dodatkowy dzień wolny.

 

15.06

Termin wystawienia ocen końcowych.

Wszyscy nauczyciele

18.06

Rada klasyfikacyjna

Wszyscy nauczyciele

21.06

(czwartek)

Zebranie plenarne RP. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej.

Wszyscy nauczyciele

22.06

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

22.06

Zebranie RP. Podsumowanie roku szkolnego.

Wszyscy nauczyciele

Do 25.06

Oddanie dokumentacji szkolnej

Wszyscy nauczyciele

Lipiec, sierpień ‘18

Rekrutacja do liceum

Komisja Rekrutacyjna

21-23.08

Maturalne egzaminy poprawkowe

Powołane komisje

22-25.08

Egzaminy poprawkowe dla klas I, II, III

Powołane komisje

31.08.18

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

 

 

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz