Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) poniżej znajdą Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Proszę o zapoznanie się z dokumentami.

Więcej szczegółów     Rozumiem

zmień kontrast
A+  A-
Strona główna

Ocenianie kształtujące

To, z czym obecnie mamy do czynienia w polskiej szkole , jest ocenianiem sumującym (OS). Osiągnięcia ucznia punktuje się w skali 1 – 6. Zaliczyłem – jest dobrze. Nie zaliczyłem – mam problem. Ocenianie sumujące tak naprawdę nic nie mówi uczniowi o stanie jego wiedzy, brakach, kierunkach rozwoju. Nie pokazuje, co robić, żeby mieć lepsze efekty. Służy rankingowaniu uczniów i nakręcaniu „wyścigu szczurów”.

Od co najmniej 10 lat w krajach Europy Zachodniej w dziedzinie oświaty, pracuje się nad ocenianiem kształtującym (OK). To ocenianie, które pomaga się uczyć. Wpisuje się ono w nową rolę nauczyciela. Nauczyciel przestaje być jedynym źródłem wiedzy dla ucznia. Internet sprawił, że dostęp do wiedzy jest nieograniczony. Rola nauczyciela we współczesnej szkole, to: pomóc uczniowi uczyć się, pomóc planować jego rozwój indywidualny, skłaniać do samooceny, oceny koleżeńskiej, udziału w realizacji projektów grupowych.

Jak to działa? W ramach OK nauczyciel:

  • Podaje cele lekcji (dzisiaj zajmiemy się....., nauczymy się ......., poznamy........). Uczeń wie, po co przyszedł na lekcję.
  • Formułuje kryteria sukcesu, tzw. „nacobezu” (po tej lekcji potraficie..........). Uczeń jest świadomy, co ma umieć.
  • Oceniając wiedzę ucznia określa jego braki, wskazuje słabe i mocne strony, podpowiada, nad czym należałoby jeszcze popracować. To się nazywa „informacja zwrotna” (IZ). Dotyczy ona zawsze rezultatów uczenia się, a nie osoby ucznia.
  • Po każdej lekcji nauczyciel powinien zadać sobie pytanie: czego moi uczniowie nauczyli się na tej lekcji? Warto tę wiedzę zweryfikować w tzw. „rundce” (na dzisiejszej lekcji nauczyłem się...).
  • Nauczyciel całą energię skupia na wspomaganiu ucznia w procesie uczenia się i dostosowuje tempo realizacji podstawy programowej do możliwości uczniów.

 

Badanie efektów stosowania OK pokazało znaczną poprawę wyników kształcenia, wzrost odpowiedzialności uczniów za indywidualne postępy w uczeniu się, zmianę na lepsze w relacji nauczyciel – uczeń.

Dużo by pisać i przekonywać, że ocenianie kształtujące, to właściwa droga do poprawienia efektywności kształcenia, uczynienia ucznia świadomym uczestnikiem uczenia się.

Wdrażamy ideę oceniania kształtującego małymi krokami. Chciałoby się móc stwierdzić: „Nasza szkoła jest OK!”

Dyrektor szkoły do roku 2016/2017, Bogumiła Wiatrak

 

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz