XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie

Oferta szkoły 2017-2018

OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ
W XLIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 1. W roku szkolnym 2017/2018 przyjmujemy młodzież do dwóch oddziałów.
  W pierwszym roku nauki we wszystkich oddziałach realizowany będzie program ogólny stanowiący kontynuację kształcenia gimnazjalnego.
 2. Od klasy drugiej nastąpi specjalizacja kształcenia. Młodzież w każdej klasie będzie się uczyć trzech przedmiotów rozszerzonych w wymiarze od 3 do 5 godzin w tygodniu. Ponadto kontynuowane będzie nauczanie języka polskiego, języków obcych, matematyki.
 3. Kandydaci, znając ofertę szkoły, już przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły wybierają konkretny oddział. Po pierwszym roku możliwa będzie zmiana preferencji.
 4. W każdym z dwóch oddziałów rozszerzamy język angielski.
 5. Językiem drugim może być do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski ( zajęcia odbywać się będą  w grupach międzyoddziałowych)
 6. Charakterystyka poszczególnych oddziałów:

  Klasa A – SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA.

  Rozszerzone przedmioty:
  • język angielski,
  • geografia,
  • oraz do wyboru biologia lub historia.

  Przedmioty uzupełniające:
  • matematyka w naukach społecznych,
  • budowanie ścieżki kariery zawodowej,
  • edukacja medialna.

  Przy przyjęciu do tej klasy punktowane są:
  • język polski,
  • język obcy,
  • geografia,
  • biologia lub historia.

  Klasa stworzona dla uczniów wiążących przyszłość z medycyną, sportem, prawem, turystyką.


  Klasa B – INFORMATYCZNO-MENEDŻERSKA.

  Rozszerzone przedmioty:
  • język angielski,
  • informatyka,
  • oraz do wyboru geografia lub WOS.

  Przedmioty uzupełniające:
  • ekonomia w praktyce (forma – udział w projekcie),
  • matematyka w naukach społecznych.

  Klasa stworzona dla uczniów wiążących przyszłość z  informatyką, przedsiębiorców, menedżerów firm..

  Przy przyjęciu do tej klasy punktowane są:
  • język polski,
  • język obcy,
  • informatyka,
  • wos lub geografia.
    
 7. Religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie odbywać się będą w grupach międzyoddziałowych jako zajęcia dodatkowe.

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz