Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) poniżej znajdą Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie. Proszę o zapoznanie się z dokumentami.

Więcej szczegółów     Rozumiem

zmień kontrast
A+  A-
Strona główna

Dlaczego warto uczyć się w Kaziku

Szanowni Rodzice, Drodzy Kandydaci!

Dlaczego warto wybrać XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego:

 • Jest to szkoła stosunkowo młoda, mająca szansę na rozwój, spełniająca oczekiwania uczniów i rodziców;
 • Miejsce w rankingach nie jest naszym priorytetem – nie ma u nas „wyścigu szczurów”. Skupiamy wysiłek na budowaniu wspólnoty szkolnej, związków międzyludzkich, tradycji i obyczaju szkolnego;
 • Szczególnie szanujemy uczniów, którzy ciężką pracą osiągają zadowalające wyniki w nauce;
 • Jako jedna z nielicznych szkół w Warszawie wdrażamy ocenianie kształtujące (OK) w istotny sposób ułatwiające uczenie się;
 • Otaczamy opieką zdezorientowanych, przeżywających niepokoje okresu dojrzewania;
 • W relacji nauczyciel-uczeń dominuje postawa „w czym mogę ci pomóc?”;
 • Stwarzamy uczniom możliwość osiągnięcia sukcesu poza sferą edukacji: udział w warsztatach dziennikarskich, teatralnych, kołach zainteresowań, konkursach artystycznych i przedmiotowych;
 • Podejmujemy trud wychowywania młodzieży w kierunku poszanowania innych, tolerancji, współodczuwania, niesienia pomocy potrzebującym. Tradycją szkoły stał się coroczny koncert charytatywny;
 • Propagujemy zdrowy styl życia. Stawiamy na sport (patrz: sukcesy sportowe szkoły);
 • Posiadamy nowoczesne pracownie przedmiotowe;
 • Stale podnosimy standardy bezpieczeństwa;
 • Szkoła wszystkim jest „po drodze” – łatwy dojazd metrem, autobusem, tramwajem...

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz