XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie

Deklaracje maturalne

Matura 2018

 

Opłatę wnoszą :

  1. Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
  2. Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali deklaracje, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

Aby sprawdzić, czy za egzamin należy wnieść oplatę można wysłać e-mail na adres: oplatamaturalna@oke.waw.pl

Uwaga! W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, przedmiot, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego.

Przykład: Jan Kowalski, 80010100543, język polski poziom podstawowy cz. pisemna, Zespół Szkół Nr 1, ul. Spokojna 1

Deklaracje maturalne do pobrania na stronie:  OKE  w zakładce  z załącznikami

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz