XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie

Deklaracje maturalne

Matura 2016/2017

 

Opłatę wnoszą :

  1. Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
  2. Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali deklaracje, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

Aby sprawdzić, czy za egzamin należy wnieść oplatę można wysłać e-mail na adres: oplatamaturalna@oke.waw.pl

Uwaga! W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, przedmiot, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego.

Przykład: Jan Kowalski, 80010100543, język polski poziom podstawowy cz. pisemna, Zespół Szkół Nr 1, ul. Spokojna 1

Deklaracje maturalne do pobrania na stronie: http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=2921

 

Załącznik 1a_N

Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

 

Załącznik 1c_N

Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

 

Załącznik 1d_S

Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

Komunikat w sprawie opłat maturalnych w roku szkolnym 2016/2017: http://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=2935

Projekty

Nasza szkoła bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Więcej informacji można znaleźć na podstronie nasze projekty »

Galerie

Zapraszamy do zapoznania się z galeriami ze szkolnych wydarzeń. galerie »

Kalendarz